Informe financer pyme

17

Actualment a espanya hi ha més de 2,5 milions de pimes i 3mm d’autònoms registrats a espanya, és a dir, el seu nivell de facturació no arriba el 50 milions d’euros. En l’època de crisi moltes pimes van haver tancar per que les entitats de crèdit no els donaven nova finançament o bé no aconseguien renovar els finançaments ja existents i si els renovaven a lo millor reduïen els imports de las seves línies de finançament.

Des del passat 11/10/2016 que va entra en vigor la circular 6/2016 de 30 de juny és obligatori que les entitats financeres que operen a Espanya i decideixin cancel·lar o reduir el flux de finançament en un 35% o més a les pimes, a més a més d’informar amb un preavís de 3 mesos, les hauran de fer entrega d’una extensa informació sobre la seva situació financera que quedarà recollit en l’informe financer pyme (en aquest cas el informe és gratuït).

No obstant, aquest informe pot en qualsevol moment ser sol·licitat per una pyme però aquí sí que l’entitat financera exigirà el previ pagament d’una tarifa que pot suposar, depenent de cada entitat financera, un cost entre 150 i 400 euros.

El més important d’aquest informe es desenvolupa al capítol tercer on es desenvolupa la metodologia de la qualificació del risc basat en la situació financera, una sèrie de variables qualitatives i una sèrie de variables conductuals que provoquen que la qualificació poden ser del risc baix a risc alt o risc no disponible, així aconseguirem evitar que ens deneguin o redueixin nostre crèdit sense fonament per part de les entitats financeres.

No crec sincerament que amb la elaboració d’aquest informe s’incrementi el finançament, sinó possiblement el contrari, però almenys les pimes tenen 3 mesos, que és un marge suficient, perquè trobin fonts alternatives de finançament que seran els grans beneficiats de l’elaboració d’aquest informe per part de la banca.

Una altra vegada “gràcies banca”.

Pascual Jiménez