La importància de la psicoestimulació cognitiva en persones grans

176

Amb el pas dels anys, les persones patim un envelliment cognitiu que pot acabar  repercutint en la realització d’activitats de la vida diària. Per aquest motiu es requereix de l’estimulació de les funcions cognitives per a prevenir el deteriorament d’aquestes i així, mantenir una bona qualitat de vida.

 
Què és la psicoestimulació cognitiva i quins beneficis comporta?
La psicoestimulació cognitiva engloba totes aquelles activitats destinades a potenciar i mantenir les capacitats cognitives pròpies de l’ésser humà tals com la memòria, el llenguatge, l’atenció, el càlcul i les funcions executives, entre d’altres.

 
S’ha constatat la importància de la psicoestimulació cognitiva per a millorar la qualitat de vida de la persona gran; no només a nivell cognitiu, sinó també a nivell afectiu, emocional i social. Això vol dir que la teràpia cognitiva és una intervenció que aborda la persona gran de manera integral.

 
Per què la psicoestimulació cognitiva?
L’esperança de vida ha anat en augment en les últimes dècades, pel que mantenir l’autonomia de les nostres persones grans és vital. A més de l’exercici físic, l’exercici mental és crucial, qüestió que a vegades passa una mica per alt.

 
El principal factor de risc que causa el deteriorament cognitiu és l’edat. Per aquest motiu, s’ha de treballar des de la prevenció. Hem d’intentar endarrerir al màxim el deteriorament de les capacitats cognitives a la senectut, augmentant l’ús d’intervencions no farmacològiques.

 
Les persones grans necessiten condicions ambientals estimulants per reduir el risc de malalties que repercuteixin en la seva cognició. És ben conegut que les persones que reben pocs estímuls de l’entorn pateixen més ràpidament el declivi de les facultats mentals que persones exposades a grans estimulacions sensorials. És a dir, a més estimulació cognitiva, major autonomia tindrà la persona.

 
No és una raó de pes per animar als nostres grans de casa?

Estimulació-Cognitiva-veuanoia
On puc realitzar aquestes sessions?
Des del Centre de dia Mar i Cel de Piera t’animem a que provis una sessió sense compromís. Pots informar-te al 93 7761786.

 

També pots demanar més informació als següents centres del CSSI a Igualada:

 

Centre de dia Pare Vilaseca: 93 8045515

 

Centre de dia Montserrat: 93 8041616

 
Hospital de dia Sant Jordi: 93 8068188

 
Resumint…
Estimular i treballar les nostres funcions mentals quan ens fem grans ens ajudarà a endarrerir el procés patològic de deteriorament cognitiu. Per tant, manté activa la teva ment!

 

Laura Llamas Gallardo

Psicòloga del CSSI  Nº col. 19292