Igualada impulsa el seu Codi d’Ètica i de Bon Govern

0
386

L’equip de govern d’Igualada té previst aprovar el Codi d’Ètica i de Bon Govern, que té l’objectiu de fixar els principis, els valors ètics i els principis de conducta que els representants polítics locals han d’observar en l’exercici de les funcions i competències que tinguin atribuïdes.

El document, que el va presentar aquest dimecres el regidor d’Entorn Comunitari i Cooperació, Fermí Capdevila, ja ha estat analitzat per un comitè assessor presidit per la Síndica de Greuges i integrat per tècnics, juristes i càrrecs electes, i pretén garantir una gestió íntegra, eficient i transparent de l’Ajuntament . El codi també proporciona eines per a la resolució d’eventuals conflictes ètics de les persones destinatàries.

Per aconseguir aquest objectius, el Codi recull principis relatius als conflictes d’interessos,a la gestió i aplicació dels recursos públics, a la transparència i l’accés a la informació, en matèria contractual, en matèria de subvencions i ajuts públics i d’actuació amb els grups d’interès.

Capdevila va afirmar que “aquest codi és un document del qual ens calia disposar, com a marc de referència de valors, i calia tirar-lo endavant amb el major suport possible”. En aquest sentit, va destacar que a banda dels membres de comitè assessor, el document també s’ha obert a les aportacions de tots els grups municipals.

Compartir