16.9 C
Igualada
Dijous, 30 novembre 2023

Un article de

Igualada garantirà que els ajuts per la compra de llibres de text arribin el curs vinent a les famílies més necessitades
I

Publicitat
pt-llibres-text2.jpg

L’Ajuntament d’Igualada destinarà 80.000 euros a concedir ajuts a les famílies per a l’adquisició de llibres de text. La convocatòria per a sol·licitar aquests ajuts de cara al proper curs 2012-2013 s’obrirà entre el proper 20 d’agost i el 21 de setembre. L’ajut en qüestió té una quantia màxima de 75 euros per cada fill o filla –fins ara era de 45 euros– i en cap cas es podrà destinar a la compra de qualsevol altre tipus de material escolar. S’hi podran acollir les famílies considerades monoparentals o nombroses, segons allò que estableix el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, i que tinguin fills cursant ensenyaments obligatoris de primària o secundària. També les podran sol·licitar aquelles famílies que tinguin un dels dos progenitors en situació d’atur sense prestació econòmica –exceptuant prestacions familiars i rendes mínimes d’inserció– i que hagi cotitzat algun cop a la Seguretat Social. Cal, a més, que les famílies no percebin cap altre ajut per aquest concepte, que tota la unitat familiar porti un mínim de tres mesos empadronada a Igualada, que estiguin al corrent del pagament de qualsevol tribut i sanció amb l’Ajuntament i que no superin els nivells de renda que enguany s’estableixen per tal d’assegurar que només es concedeixin a les famílies que més ho necessiten. Així, per exemple, les famílies de dos membres no poden haver superat en el darrer exercici fiscal liquidat els 15.600 euros d’ingressos, les de tres membres tenen el llindar situat als 20.500 euros, les de sis membres als 30.800 euros o les de vuit membres als 36.800 euros. Amb l’establiment d’aquests requisits, segons la regidora d’Ensenyament i Universitats, Anna Bacardit, “s’ha volgut determinar molt bé qui hi pot accedir, assegurant que aquells a qui es dóna l’ajut són els que realment més el necessiten”. Es podran tenir en compte, però, els casos de les famílies que acreditin un canvi de situació econòmica entre l’exercici fiscal referit i l’actual. Els departaments d’Acció Social i d’Ensenyament i Universitats valoraran conjuntament les sol·licituds rebudes. Les bases reguladores completes d’aquest ajut es poden consultar al web www.igualada.cat o al tauler d’anuncis situat al vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies