Igualada aprova un pressupost de casi 60 milions d’euros pel 2019
I

26 de setembre de 2018

L’Ajuntament d’Igualada va aprovar ahir un pressupost de 59,4 milions d’euros entre l’Ajuntament i les empreses municipals i organismes autònoms, més 10,4 milions d’euros pel Consorci Sociosanitari d’Igualada.

Aquest pressupost, i també les ordenances fiscals, que eren els dos punts de l’ordre del dia en què s’ha centrat el debat, han estat aprovats amb els vots a favor del PDeCAT i el vots en contra de tots els grups de l’oposició, ERC, PSC, CUP, DI I PP.

En la presentació de la proposta, la regidora d’Hisenda, Montse Duch, va destacar que “es preveu un important esforç inversor de 8’4 milions d’euros” per a la millora de diferents equipaments esportius, cívics, culturals i educatius, de l’entorn i la via pública als barris de la ciutat o del polígon industrial, entre altres. Tal i com es va anunciar ja la setmana passada, va recordar la baixada de l’IBI.

En la seva exposició, Duch també va explicar que l’Ajuntament espera acabar l’any 2019 amb un deute de 37,9 milions d’euros, fet que representa un 68,1% de deute sobre els ingressos corrents liquidats.

No hi haurà increment en els impostos municipals

Pel que fa als impostos de competència municipal, l’Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), no es preveu cap increment de tipus. En aquest últim cas, però, hi haurà una bonificació del 75% per els vehicles ECO o amb emissions zero i del 100% durant un període d’estacionament d’una hora i mitja a les zones blaves de la ciutat.

Els altres acords del ple

A banda d’aquests dos punts, en aquest mateix ple s’han aprovat també, entre altres, la cessió d’un immoble de titularitat municipal a Cáritas Arxiprestal Anoia-Segarra per a un projecte social, la concessió de medalles segons reglament intern de la Policia Local o la designació dels representants locals al consell de representació territorial del Campus Universitari d’Igualada – UdL.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus necessari un canvi en el govern de la Generalitat?