Finalitzen satisfactoriament les obres de restauració de l’església de Dusfort

33

A principis d’estiu van començar les obres d’arrenjament de l’exterior de l’església de Santa Maria de Dusfort. Amb aquesta intervenció s’ha volgut millorar la seguretat, però també l’estètica per crear un ambient més agradable amb l’entorn.

La rehabilitació s’ha centrat en repicar la façana i rejuntat amb morter de calç, repàs de la coberta i la millora de la instal·lació elèctrica, fent retirar els cables elèctrics que penjaven de la façana i soterrant-los.

En total, la intervenció ha tingut un cost de pràcticament 22.000 euros, que han estat finançats en gran part per l’Ajuntament de Calonge de Segarra, però també ha contat amb l’ajuda de la Parròquia de Dusfort i l’Associació de Veïns de Dusfort, que han aportat 2.800 cadascú.