Facilitats per a la participació democràtica dels treballadors a les eleccions del Parlament de Catalunya

1 de maig de 2024

El proper 12 de maig de 2024, tindran lloc les eleccions al Parlament de Catalunya. Amb l’objectiu d’assegurar que tots els ciutadans puguin exercir el seu dret al vot sense obstacles, el passat 16 d’abril es va emetre l’Ordre EMT/79/2024, que s’erigeix com a instrument clau per assegurar la participació dels treballadors i les treballadores en aquest esdeveniment. A través d’aquesta ordre, s’estableixen disposicions que faciliten el vot, fins i tot en els casos en què aquest coincideix amb la jornada laboral.

Una de les mesures destacades és la concessió d’un permís retribuït de fins a quatre hores per als treballadors que vulguin exercir el seu dret al vot. Aquesta disposició demostra un compromís real amb la democràcia, reconeixent que la participació electoral no hauria de ser un privilegi reservat als qui tenen disponibilitat, sinó un dret fonamental accessible per a tothom.

Es concedeix un permís de fins a quatre hores als treballadors que necessitin formular personalment la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu, segons l’establert en la normativa laboral vigent. D’aquesta manera, els treballadors que no poden acudir personalment a les urnes, poden exercir el seu dret a vot.

No oblidem tampoc el paper crucial dels membres de les meses electorals i els interventors, que reben permisos especials per garantir el bon funcionament del procés electoral. Aquest reconeixement de la seva tasca, juntament amb la possibilitat de demanar canvis de torn el dia anterior per assegurar el seu descans adequat, o bé fer ús d’un permís retribuït de les cinc primeres hores de l’endemà, és un pas cap a una millor gestió dels treballadors implicats en aquesta tasca.

En resum, les mesures establertes per l’Ordre EMT/79/2024 no només faciliten la participació dels treballadors en les eleccions al Parlament de Catalunya, sinó que reafirmen el compromís amb la democràcia i la igualtat d’oportunitats. És un pas en la direcció correcta cap a una societat més justa i inclusiva, on cada veu compta i cada vot és un acte de llibertat i responsabilitat cívica.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari