Un estudi preveu la transformació de la travessera de Calaf en un passeig continu per als vianants

25
El diputat Jordi Fàbrega, amb l’alcalde de Calaf, Jordi Badia.  Foto: Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi de millora de la travessera de la carretera N141b / BV1001 al seu pas pel nucli urbà de Calaf. El document, que fa una proposta per pacificar aquesta via, generant un passeig arbrat i apostant per una mobilitat segura i sostenible, ha estat lliurat pel diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, a l’alcalde, Jordi Badia.

L’estudi s’ha dissenyat segons els conceptes de l’espai públic urbà d’integrar una via urbana amb trànsit, pacificant-la, ampliant les voreres per als vianants, i reduint la velocitat màxima dels vehicles per fer-la compatible amb la circulació de ciclistes i per donar seguretat.

El document  preveu la transformació de la travessera en un passeig continu per als vianants i arbrat amb plàtans i altres tipus d’arbrat, amb voreres amples i contínues, ombrejat, accessible, permeable, segur, ben il·luminat i atractiu. El futur traçat del passeig es projecta afavorint al màxim els espais per a vianants i per als ciclistes.

Actualment, la travessera, situada al sud del municipi, té una secció típica de carretera amb dos carrils de doble sentit de circulació, amb una amplada de calçada que va variant segons el tram, i que en els trams de gran amplada afavoreix l’excés de velocitat. Pràcticament, en tot el tram urbà de la travessera hi ha voreres en els dos marges de la carretera que compleixen amb els criteris d’accessibilitat.