Es convoquen eleccions a la presidència i Junta Directiva de la UEA

157

Després de quatre anys, la Junta Directiva de la Unió Empresarial de l’Anoia, un cop celebrada la reunió del passat 25 de juliol, convoca l’Assemblea Electoral per a l’elecció de President i Junta Directiva, segons el que s’estableix en els estatuts de la UEA.
La contesa electoral tindrà lloc en el marc de la celebració de l’Assemblea General Extraordinària, el proper 28 de novembre de 2019 a les 18:30h en una única convocatòria, a la sala d’actes de la seu de l’entitat (Ctra. Manresa, 131 d’Igualada).
En l’Assemblea General Ordinària de la UEA celebrada el passat 19 de març de 2019, es va aprovar el nou règim electoral, on els candidats a president i membres de la Junta Directiva s’han de presentar mitjançant candidatures (art. 33 dels Estatuts). Aquestes candidatures es podran presentar fins a un mes abans de la celebració de l’Assemblea General -vol dir fins al 28 d’octubre de 2019- es podran presentar les candidatures.
Des de la Unió Empresarial de l’Anoia es recorda que tots els membres afiliats a l’entitat tenen dret a ser elegibles per ocupar càrrecs de representació de l’associació; i que tindran dret de vot tots els associats i associades a la UEA que estiguin al corrent de pagament de les quotes associatives.