Es cartografien 528 noves hectàrees de sòl urbà i urbanitzable de Cabrera d’Anoia

91

La Diputació de Barcelona ha actualitzat la cartografia topogràfica digital escala 1:1000 de Cabrera d’Anoia. Es tracta d’un treball estratègic per desenvolupar les competències municipals ja que aquesta cartografia serveix de base per al planejament urbanístic, el cadastre, així com les xarxes d’equipaments i serveis.

Per aquest treball, a  Cabrera d’Anoia s’han cartografiat 528 hectàrees de sòl urbà i urbanitzable, així com les hectàrees del sòl no urbanitzable necessàries per a la planificació urbanística dels seu àmbit territorial.

La nova cartografia, realitzada a partir de fotografies aèries que utilitzen tècniques fotogramètriques i del treball de camp, està estructurada en sis fitxers que inclouen l’altimetria, planimetria, toponímia, model digital d’elevacions, vialer i model digital del terreny, segons plec d’especificacions tècniques v 2.2 aprovat per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

La cartografia es lliura en els formats Microstation, Autocad i PDF amb nivells i sistema de referència ETRS89.