Entrevista a Montse Pons directora dels Maristes Igualada

398

“A Catalunya potenciem la transmissió dels coneixements des d’una visió oberta”

Sóc nascuda a Igualada. Diplomada en Magisteri i Llicenciada en Geografia i Història. Fa vint-icinc anys que treballo a Maristes. He estat tutora, coordinadora del Cicle Superior i Cap d’Estudis d’Infantil i Primària. Actualment fa dos anys que en sóc la directora

Quins actes teniu previstos o heu realitzat fins ara per a celebrar el 200 aniversari dels Maristes?

Totes les activitats que hem anat fent al llarg d’aquest curs hem volgut que estiguessin impregnades d’aquesta celebració; el lema, el carnestoltes, el pelegrinatge a Montserrat, les festes de l’escola… El dia 2 de gener, dia de la fundació de l’institut Marista, l’any 1817, vam realitzar l’Albada Marista a la Tossa de Montbui. Una pregària conjunta en sintonia amb Maristes de tot el món. A nivell de ciutat, l’Ajuntament ens va convidar a l’ofrena de ciri votiu a Montserrat. Com a actes més institucionals cal dir que el dia 6 de juny es realitzarà una celebració eucarística a la Basílica de Santa Maria presidida per Mons. Romà Casanova oberta a tota la comunitat educativa i, com no, a tota la ciutat. El dia 29 de juny volem fer també una trobada a l’escola amb exalumnes per tal de poder-nos fer una fotografia conjunta i recordar vells temps. A l’octubre realitzarem una exposició, itinerant per totes les escoles Maristes, a la Biblioteca Municipal de Cal Font, amb quatre espais diferenciats; una part històrica, una altra d’experiències Maristes, un dia entre els Maristes i una quarta sobre el present i el futur de la Institució Marista. A finals d’octubre, inicis de novembre, es realitzarà el Musical Champagnat amb la participació de totes les escoles Maristes de Catalunya.

Quins són els valors principals que vol transmetre l’Escola Marista com a conjunt?

Als Maristes vetllem perquè els nostres alumnes rebin una bona formació acadèmica però també ajudem a desenvolupar, en el marc d’una educació integral, les capacitats físiques, intel·lectuals, afectives, socials i les dimensions ètica i transcendent de la persona. La presència i l’acompanyament dels nostres alumnes és primordial en la nostra tasca. Eduquem, sobretot, estant amb els joves i demostrant-los que ens preocupem personalment per ells. Vetllem pel vessant personal i educatiu de la persona. L’esperit de família es tradueix en el diàleg, l’acolliment i l’atenció a tothom, especialment als més vulnerables. Actuem per tal de permetre que cadascú trobi un sentit a la seva vida i es realitzi segons els seus desitjos i les seves capacitats. Orientem als infants i joves perquè adoptin la senzillesa com un valor per a les seves pròpies vides i els animem a ser oberts, sincers i a valorar els altres pel que són, no pel que tenen. Amb la pedagogia de l’esforç assoleixen valors sòlids per fonamentar la seva vida.

Recentment hem vist la creació de projectes d’aliança entre escoles per a una educació moderna i innovadora, com per exemple “Escola Nova 21”. Alguns centres igualadins hi són, però els Maristes no hi sou. Quin és el motiu pel qual no hi figureu?

Les escoles Maristes de Catalunya ja fa uns anys que estem treballant en el Projecte Maristes Xarxa Innovació per poder donar resposta a les inquietuds del professorat i les pròpies famílies. En aquest curs s’ha iniciat un procés participatiu on tota la comunitat educativa ha pogut aportar propostes, somnis i il·lusions que han quedat reflectides en 24 propostes sobre les quals s’està treballant en aquests moments. És veritat que, en un principi no sembla coherent engegar un projecte tan ambiciós d’innovació com el que estem iniciant i no englobar-lo dins d’un moviment tan potent del món educatiu. Però no és exactament així. En un inici, des d’Escola Nova 21 es va demanar la col·laboració de 200 centres educatius per endegar aquest treball d’escola innovadora i, a nivell de Maristes Catalunya es va considerar que no totes 10 escoles hi serien admeses, ja que, lògicament, es prioritzaria el fet de poder tenir una gran diversitat de centres. Així, va ser Maristes Girona qui va fer la inscripció, de manera que si ells s’integraven al grup, la resta, treballant en xarxa com ho fem, aniríem seguint les mateixes passes.

L’educació és un dret universal però encara no tothom el gaudeix. Com creus que es podria fer per arribar a tots els nens i nenes del món?

Marcel·lí Champagnat va crear fa 200 anys l’Institut Marista commogut per la pobresa cultural i espiritual dels nens dels pobles del seu entorn. Per atendre’ls, va fundar l’Institut dels germans Maristes. Ja en aquell temps el seu pensament era un pensament global; ell deia: “cap diòcesi del món està exclosa dels nostres plans” , i el seu somni es va complir. Actualment trobem presència Marista en 81 països, duent a terme la seva tasca en 803 escoles i 273 obres socials. Davant d’una societat que molt sovint exclou i discrimina, els Maristes no només han anat creixent en nombre d’escoles, sinó que han creat obres socials per atendre els infants i joves en situació de risc i exclusió. Aquí a Igualada, els Maristes gestionen la Llar d’Igualada, un CRAE (Centre Residencial d’Acció Educativa) col·laborador de la DGAIA que ofereix una llar a 14 infants i joves que estan sota mesures protectores de la Generalitat de Catalunya. Enguany celebren els seus 20 anys.

Quins són els punts forts de l’educació catalana?

A Catalunya es potencia la transmissió dels coneixements des d’una visió oberta, àmplia i respectuosa envers els altres i amb el treball basat en competències. S’aposta per la formació permanent del professorat. Som un país amb gran capacitat per tirar endavant projectes innovadors que responguin als reptes del segle XXI per tal que el nostre alumnat millori els seus aprenentatges i desenvolupin al màxim les seves capacitats. El Departament d’Educació, molt encertadament, aposta per un model d’escola inclusiva perquè és requisit previ i indispensable per a la construcció d’una societat inclusiva. Un altre punt fort del nostre sistema educatiu és l’aprenentatge de les llengües, quantes més millor.

Quins són els projectes rellevants en els que està immers l’Escola Maristes d’Igualada a curt o mig termini?

Estem treballant en el projecte d’atenció als alumnes de bones i altes capacitats. Durant molts anys vam treballar per poder tenir un bon projecte d’atenció als alumnes amb dificultats i estem molt satisfets perquè actualment està ben consolidat i donant el seu fruit. L’objectiu és que tots els alumnes desenvolupin al màxim les seves capacitats. De cara a un futur immediat inclourem les noves tecnologies educatives , robòtica, IOT (Internet of Things), programació… en el nostre projecte per facilitar l’aprenentatge i millorar el rendiment escolar dels nostres alumnes, mitjançat la seva creació i ús adequats.

 

Otger Gabarró