Entrevista a Guillermo Padrisa, director de Relacions Corporatives de la Mútua General de Catalunya

45

La Mútua General de Catalunya, entitat asseguradora especialitzada en el ram de la salut, es va constituir el 1982 i té la seva seu a Barcelona. La Mútua es distingeix per una sèrie de valors que la diferencien totalment de les companyies mercantils, ja que destina els beneficis obtinguts a l’ampliació i millora de les cobertures i serveis.

Sector Sanitari
Ubicació Igualada
Any creació1996

El creixement de la Mútua ha estat al llarg d’aquests 35 anys constant i sostingut. És una les primeres mútues a Catalunya i una de les millors valorades pels metges. Quina és la clau de l’èxit?
Ens sentim molt orgullosos d’haver guanyat posicions en els rànquins del Col·legi de Metges de Barcelona i de Girona i de continuar entre les millors valorades pels metges. A més, nosaltres fem un estudi de qualitat periòdicament entre els membres del nostre quadre facultatiu que ratifica que la Mútua General de Catalunya està molt ben valorada pels professionals sanitaris. La major part dels facultatius ens consideren com una de les millors entitats del sector. Pel que fa a la clau de la gran acceptació de la Mútua per part dels socis, no és altra que la qualitat de les assegurances, l’alt nivell de les prestacions i la defensa dels interessos dels mutualistes. Saben que passi el que passi no quedaran mai desatesos.

Guillermo Padrisa, director de Relacions Corporatives de la Mútua General de Catalunya

En el món dels asseguradores, també les de salut, la confiança és fonamental. Com alimenteu aquesta confiança entre els vostres assegurats?
Els nostres arguments són l’atenció, el tracte personalitzat, l’amplitud de cobertures i programes de medicina preventiva i, per descomptat, l’extens quadre mèdic. Oferim la màxima cobertura, amb les tècniques i els tractaments més avançats que ajuden al diagnòstic i tractament més efectiu, el que proporciona molta tranquil·litat als nostres mutualistes en cas de malaltia ja que ho tenen tot cobert. Un aspecte molt important és el fet que la Mútua no rescindeix mai la cobertura a nivell particular per sinistralitat, el que és una garantia de continuïtat. Per altra banda, els mutualistes poden escollir els centres i els metges que tenim concertats, que li generin més confiança. Per tant, tenen lliure elecció d’anar on desitgin i la Mútua mai els derivarà a centres determinats.

Fidels a la vostra filosofia, es va posar en marxa l’Espai Mútua: un servei que engloba diferents activitats pensades exclusivament pels mutualistes. Quina acollida té aquest espai?
L’Espai Mútua el componen Espai Mútua Estudi, Espai Mútua Aniversaris i Espai Mútua Negocis, tots ells dotats dels seus respectius serveis. L’Espai Mútua està tenint una acollida realment molt bona, perquè permet als mutualistes fer activitats, sense cap cost per a ells, que els aporten una ajuda important en el seu dia a dia.

Per exemple, ells mutualistes poden de fer ús, sense cap cost per ells, d’una sala de reunions o d’una sala de conferències per organitzar sessions de treball, xerrades, presentacions, dinàmiques de grup o qualsevol altra tasca relacionada amb la seva activitat professional a l’Espai Mútua Negocis. Cal destacar que els nous col·legiats podran gaudir d’aquest espai, si no son mutualistes, durant els tres mesos següents a la data de la col·legiació.

Equip de l’oficina d’Igualada.

Seguint un dels principis de la Mútua, que és l’absència d’afany de lucre, es va crear l’any 96 una fundació. Amb quins objectius?
L’àmbit de la prevenció de la malaltia, el foment de la salut i la divulgació sobre temes d’interès sobre salut i medicina són les principals raons de ser de la Fundació. D’acord amb el seu objectiu fundacional, porta a terme diferents activitats d’interès general: serveis assistencials, patrocini d’actuacions culturals organització d’iniciatives dirigides a difondre diferents aspectes relacionats amb la prevenció de la salut i projectes solidaris destacant la campanya “1 origami 1 euro”. Al llarg de les sis edicions que porta s’ha consolidat amb gran èxit i n’estem molt orgullosos. Des d’aquí vull agrair l’esforç i dedicació d’escoles, associacions i particulars que fan possible aquesta fita.

La Mútua és una entitat compromesa amb el món empresarial i bona mostra és el conveni que es va signar l’any 98 amb la UEA. Quins avantatges oferiu als seus associats?
Pel fet de tenir un acord amb nosaltres, els socis de la UEA i les seves famílies gaudeixen d’una prima especial. Però els fets diferencials de les nostres assegurances de salut són el que realment ens fa diferents. Ja n’hem parlat al llarg de l’entrevista, però voldria tornar a insistir en el tracte personalitzat i en les facilitats que donem als mutualistes per exemple, en proves autoritzables, intervencions quirúrgiques i parts a la Mútua, ja que no cal desplaçar-se a les oficines. Amb la prescripció del metge, dia, hora i centre, s’envia per mail al personal especialitzat d’atenció al mutualista i des de la Mútua li gestionem tot per tal que pugui anar directament al centre. A més, disposen de teleconsulta mèdica, pediàtrica i psicològica 365 dies a l’any, les 24 hores.

Voldria destacar, també, el tractament fiscal favorable amb que compten els professionals lliberals autònoms i per a les empreses, ja que la seva despesa és deduïble a l’IRPF o a l’Impost de Societats, respectivament, de les primes que paguin per l’assegurança: per tenir el titular, la parella i els fills menors de 25 anys que convisquin amb ell/ella, amb un límit de 500€ per cadascun.