Energies i benestar: L’estructura energètica de l’ésser humà

0
1632

Per parlar de l’estructura energètica de l’ésser humà el meu referent és Bárbara Ann Brennan, una sanadora i ex- física de la NASA mundialment coneguda, un referent per als terapeutes energètics del segle XXI. Ha escrits, entre d’altres, els llibres “Manos que curan” i Hágase la luz”, i ha dedicat els seus últims 35 anys de carrera professional a la investigació i exploració del camp energètic humà, sobretot de la part que s’anomena camp àuric en termes més esotèrics, o biocamp en el pensament científic. Ella ha estudiat i demostrat com l’estat del nostre sistema energètic interfereix en el nostre cos físic.

L’ésser humà es multidimensional, és un microcosmos dins el macrocosmos que és l’únivers. De la mateixa manera que la nostra galàxia, el nostre sistema solar o el nostre planeta s’estructuren amb plans o bandes freqüencials, l’ésser que som està igualment estructurat, però enlloc de plans en diem cossos. Només trobarem sentit a l’existència dels diferents cossos que us citaré si entenem que cal una transformació de l’energia que som a nivells superiors. La funció d’aquests nivells, com en la galàxia, es va definir a principis del s.XX per Gurdjieff i la llei de les octaves, que diu que per a què pugui crear-se la manifestació física que som, necessitem que hi hagi un camí de 7 etapes, on l’ “energia-matèria-consciència” d’un pla s’ha de projectar al següent, canviant el seu estat de “vibració-densitat-composició” per a que es puguin anar generant els diferents substrats i així la “vida”, en qualsevol de les seves manifestacions (físiques o no), pugui tenir lloc.

Els cossos (o cossos subtils) que tenim tots els éssers humans són: el físic, l’etèric, l’emocional, el mental i el causal. Molt poques persones, o millor dit pocs éssers, tenen desenvolupats el cossos superiors: l’emocional superior o búdic, l’intel·lectual superior o àtmic i l’espiritual superior o àdic, per tant d’aquests se’n sap ben poca cosa. El cos físic és el que tots veiem, i el que ha estat estudiat i amb el que treballa majoritàriament la medicina convencional. El cos etèric és el que treballa per excel·lència la medicina tradicional xinesa, on hi ha moltíssimes tècniques com per exemple l’acupuntura. Els altres tres cossos es treballen en poques teràpies, on es requereix un treball amb el Jo superior o mònada (ja en parlarem en propers articles).

La majoria d’estructures energètiques de les que sempre s’ha parlat, per l’existència de persones amb clarividència que poden veure’n una part, són l’aura, els canals energètics o per exemple els chakres. Tots aquests elements pertanyen al cos etèric, que és el que per acabar us explicaré, esperant poder resoldre els dubtes que moltes persones tenen.

El cos etèric està format per la matriu etèria, el sistema de canals, els tantiens, els chackres i les capes de l’aura.

 • La matriu etèria és el doble del nostre sistema físic, és la pel·lícula energètica que recobreix tots els òrgans i teixits, de manera semblant a les fascies del cos físic, que són teixit connectiu.
 • El sistema de canals és la xarxa energètica per on circula l’energia i per tant es distribueix a la matriu. Els 3 principals són:
 1. Canal Sushuma: Ascendeix en línia recta travessant tots els chakres, des del sacre a la corona.
 2. Canal Ida: Situat a l’esquerra de la columna vertebral, en forma d’espiral rodejant al Sushuma, es visualitza blanc. Gestiona l’energia del sistema nerviós parasimpàtic, neix en la fossa nassal esquerra.
 3. Canal Píngala: Situat a la dreta també rodeja en forma d’espiral al Sushuma. Es visualitza vermell. Gestiona l’energia del sistema nerviós simpàtic, neix en la fossa nassal dreta.
 • Els tantiens són els centres energètics, d’ells depèn en part la capacitat de poder augmentar o disminuir el nivell de vibració personal.
 1. L’inferior (Hara): Emmagatzema l’energia JING. Situat sota el melic, cap a l’interior.
 2. El mig: Emmagatzema l’energia CHI o PRANA. Situat a l’alçada del pit, cap a l’interior.
 3. El superior: Emmagatzema l’energia SHEN. Situat en l’entrecella, comparteix espai amb el 6è chakra.
 • Els chakres són els punts d’energia on conflueixen els 3 canals principals que he explicat, es visualitzen en forma de remolins. Són 7 els principals com mostra el següent esquema.
 • L’aura és al que també s’anomena biocamp. En biomedicina ho defineixen com “el camp bioelectromagnètic generat pels intercanvis elèctrics dels nostres àtoms i cèl·lules; l’alliberament de biofotons per part de l’ésser humà”. Les capes de l’aura, seguint la llei de les octaves, a la seva vegada també són 7: la capa etèrica, l’emocional, la mental, l’astral o espiritual, la transetèrica o etèrica superior, la celestial o emocional superior, la cetèrica o mental superior.

Disculpeu que en aquesta ocasió m’hagi allargat una mica, però espero que l’article us pugui fer servei!

Montse Argelich

Compartir