Els vigilants municipals de Calaf estrenen un cotxe 100% elèctric

0
299
L’Ajuntament de Calaf va aprovar al mes de juny l’autorització de la compra d’un vehicle elèctric Nissan LEAF i el seu punt de càrrega vinculat per un cost de 30.835,66 euros. La compra es va realitzar a través del sistema de compra agregada de l’Associació Catalana de Municipis, ja que el municipi està adherit des del  2012 a aquest sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals i des del gener de 2018 es va adherir al marc de mobilitat sostenible que promou aquest tipus d’adquisicions.
Els vigilants municipals van estrenar el cotxe el passat divendres, ja que des de la seva compra s’ha retolat, transformat i adaptat segons les necessitats  i normativa que requereixen aquests tipus de vehicles.

A nivell energètic, afavorirà la reducció de la dependència energètica dels derivats del petroli, afavorirà l’autoconsum i permetrà la integració de les energies renovables a la mobilitat. Des d’un punt de vista ambiental, no generarà emissions ni partícules contaminants (PM10, NOx, CO i CO2), per la qual cosa es reduirà la contaminació i els problemes de salut pública. A més, també disminuirà la contaminació acústica.

Econòmicament parlant, el cost d’adquisició d’un vehicle elèctric és superior al convencional, però tant el manteniment com el cost de l’energia és considerablement inferior, per la qual cosa, a llarg termini, el cost total serà inferior.

Compartir