Els teus empleats coneixen l’estratègia?

75

Ja hem comentat força cops la importància de l’estratègia, però ho volem remarcar ja que ens costa molt anar a una empresa i veure que l’estratègia està, si més no, mínimament definida i explicada a l’organització.
L’estratègia és el primer punt que cal treballar en una empresa que té ganes de millorar el seu rendiment i l’ambient de treball. Costa molt anar a treballar en una empresa sense la iŀlusió de saber que l’organització en la que treballo té un rumb clar.

Les característiques que ha de tenir l’estratègia les podríem resumir en:

• Definida, com a mínim, per tot l’equip directiu o responsables
• Comunicada a tota l’organització
• Posada en marxa amb accions concretes (amb responsables) i assignant el pressupost corresponent

Un cop fet això, haurem de definir de quina forma ens volem organitzar per assolir l’estratègia definida i en aquest àmbit hem de deixar molt clars quins són els processos que volem executar; qui és responsable de? Tenim a la gent adequada per executar els processos definits? Com i quan farem el seguiment dels indicadors? I per últim, tenim un sistema informàtic que ens doni cobertura a aquests processos?
Amb aquestes dues premisses només ens queda fomentar l’esperit d’equip i generar bon ambient de treball, que és una de les claus de l’èxit de les organitzacions que, tot sigui dit, tenen més èxit.

Cesc Alcaraz | @cescalcal

Economista i soci-director FeedBackGround