El verd nadalenc

84

Antoni Mayorga
Agent rural de la Generalitat de Catalunya

Existeix una tradició ornamental a Catalunya que es dóna a l’època de Nadal i que inclou la recol·lecció i/o venda d’algunes espècies de planta i flora com la molsa, el vesc, el galzeran, l’avet i el boix grèvol. A aquest grup de plantes se l’anomena popularment, el verd nadalenc.

La molsa és el producte forestal més utilitzat i extret del medi natural per aquestes dates. Hi ha però, la creença generalitzada que les molses estan protegides i que no es poden recollir ni tan sols per a ús domèstic; en realitat no és així, sempre i quan es tinguin unes consideracions.

D’aquesta manera, Departament d’Agricultura va fer unes recomanacions l’any 2012 a les què establia uns requisits per tal de poder fer la seva recol·lecció i que convé que tothom conegui per poder fer una correcta extracció o de quines proteccions específiques es poden trobar.

Aleshores, trobem que l’època de recollida estipulada és la compresa entre el 15 de setembre i el 15 de maig de l’any següent, però es concentra entre Tots Sants i Nadal.
Des del punt de vista de la recollida particular, el límit de recol·lecció de caire domèstic es va estipular en 4 m2 i es poden recollir superfícies contínues inferiors a 1 m2, de manera que quedi una superfície igual o superior a l’extreta en el terreny i repartida homogèniament; no s’ha de malmetre el substrat, amb un màxim de 3 cm de profunditat i s’han d’utilitzar eines adequades que no causin danys a l’entorn.

Tampoc no es pot recollir en fonts i aigües epicontinentals on la molsa estigui i/o pugui estar en contacte amb aigua en el període d’avinguda ordinària (recollir la molsa en aquests espais afectaria els hàbitats de la fauna i la flora i podria facilitar l’erosió), als marges i talussos amb pendents marcats i exposats al solell, ni en terrenys forestals que hagin patit un incendi forestal en els darrers 10 anys.

Per a la població en general, tot és “molsa”, però de molses n’hi ha moltes i es considera que, fins a 66 espècies serien recol·lectades ocasionalment o accidentalment. Per tant, respecte la molsa s’ha de ser curós i no recollir-la en zones de protecció amb plans rectors vigents on figurin restriccions a aquest aprofitament, com per exemple els PEIN (Decret 328/1992), al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i totes les Reserves Naturals Integrals de Catalunya; com també a les zones on són presents les espècies estrictament protegides del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya segons el Decret 172/2008 que tothom pot consultar.

A més a més de les molses i l’avet com a grans exponents de l’ornamentació nadalenca, a Catalunya, el vesc, el grèvol i el galzeran, són altres plantes silvestres emprades durant les festes de Nadal per ornamentar el pessebre o la llar.

El vesc és una planta parasitària que viu en arbres de fulla caduca, i té unes baies arrodonides de color blanc que són l’aliment d’algunes espècies d’ocells a l’hivern i és per això precisament que és una planta que cal conservar.

Una altra planta que es pot trobar al medi és el grèvol, un dels ornaments que més s’associen al Nadal; de petits fruits vermells i fulles punxegudes d’un verd brillant n’ha esdevingut tot un símbol i apareix com a motiu recurrent en la iconografia d’aquests dies. Tradicionalment hi havia la creença que era una planta protectora dels mals esperits, això però, va suposar una davallada de les seves poblacions i finalment el grèvol va ser protegit per l’Ordre de 28 d’octubre de 1986 que va estipular la prohibició de la seva recol·lecció en qualsevol forma.

Una de les imitacions que més es recullen i que es troben a la natura és el galzeran o boix marí, amb fulles no tan punxegudes i baies més grosses però amb uns colors molt semblants.

La utilització més coneguda és com a ornament nadalenc a causa de l’espectacularitat dels fruits vermells i brillants sobre el verd fosc de la planta. A Catalunya és protegit a certes zones, especialment a les zones incloses dins del Pla d’Espais d’Interès Natural, i per tant en aquests indrets s’ha d’evitar la seva recol·lecció.