6.5 C
Igualada
Dissabte, març 6, 2021

El Tribunal Constitucional ha esmenat la discriminació per raó de sexe i igualtat en la jubilació de qui ha treballat a temps parcial

Santiago Portillo i Castellet
Advocat

El ple del Tribunal Constitucional, en recent sentencia de data 03.07.2019, ha decidit que el sistema de càlcul actual de la prestació de jubilació d’aquelles persones que han cotitzat en situació de contractes a temps parcial, on la llei no contempla, a diferència de qui ha treballat a temps complert, que cada dia treballat equival a un dia cotitzat a efectes del percentatge de prestació econòmica, és inconstitucional.

La inconstitucionalitat es fonamenta en la vulneració d’igualtat front llei per (i) diferència de tracte entre qui ha cotitzat a temps parcial vers qui ho ha fet a temps complert i per (ii) discriminació indirecta per raó de sexe, atès la major part de persones treballadores a temps parcial son dones. Què vol dir això ?. En termes generals, atès la normativa és molt més complexa i casuística, la jubilació es calcula atenent a (1) l’EDAT, de tal que si et jubiles a la edat ordinària (entre 65 i 67 ants segons la data de jubilació i els anys cotitzats) no tindràs reducció de la prestació per aquest concepte, es dir, si et jubiles abans no gaudiràs del 100×100. Ara bé, amb això no hi ha prou cal atendre també (2) els ANYS COTITZATS, com a minin per tenir dret han de ser 15 anys cotitzats o el proporcional (coeficient global de parcialitat) en cas de cotització a temps parcial o bé estar en alta 15 anys. A partir d’aquí hi ha una escalat on el 37 anys cotitzats equival a aplicar el percentatge del 100% sobre la base reguladora.

I què és (3) la BASE REGULADORA, és la suma de les bases de cotització mensual durant un període de temps previ a la data de jubilació dividit per un coeficient. Aquest període actualment és de 264 mesos (22 anys) i el coeficient divisor és 308, fins el 2022 que serà de 25 anys i el divisor 350. Ficarem un exemple, una persona es pot jubilar ara als 65 anys (100%), ha cotitzat 37 anys (100%), suposem que la suma de les seves bases durant els últims 22 anys és 371.000 € , tindrà una base reguladora de 371.000/308= 1.205 € , la seva prestació per jubilació serà 1.205 € x 100% x 100% = 1.205 € al mes. Ara bé si ha cotitzat a temps parcial o períodes a temps parcial i a temps complert la cosa canvia. Seguim amb l’exemple, si d’aquells 37 anys ha cotitzat 20 a temps complet i 17 a temps parcial a raó de mitja jornada (50%), resultarà que als 17 anys li apliquem el coeficient parcialitat (50%), 17 anys x 50% =8,5 anys i un coeficient multiplicador fix del 1,5, el que ens donarà 8,5 x 1’5 = 12,75 anys, que sumats als 20 anys a temps complert, resultarà que dels 37 anys treballats a efectes de cotització sols són 32,75 anys. I el percentatge de pensió serà menor, el 90,38%.

El tribunal constitucional ha corregit això, de tal que el percentatge a aplicar sobre la base reguladora vidrà donat pels anys cotitzats reals, en el nostre exemple 37 anys cotitzats, és dir, el 100%. Cal dir que al plantejar-se el recurs sols per raó de la jubilació el Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat respecte la jubilació, tot i que el precepte també fa referència a l’incapacitat permanent derivada de malaltia comuna, el que obra la porta a plantejar-lo per aquesta contingència. Finalment la sentència deixa ben clar que els seus efectes no són aplicables a les resolució administratives fermes ni a les sentències fermes, és dir, no tindrà efectes retroactius en aquelles resolucions ja dictades i fermes. Segons s’ha informat l’administració està treballant per adaptar la norma a aquesta sentència.

Compartir

Més notícies

Últimes notícies

S’elabora l’informe comarcal dels objectius de desenvolupament sostenible

El Consell Comarcal de l’Anoia, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha elaborat un informe de diagnosi sobre l’aplicació a l’ens comarcal...

Igualada Comerç ja prepara la Botiga al Carrer per aquest mes

Igualada Comerç està treballant des de fa setmanes en una nova edició de la Botiga al carrer per aquest mes de març. Aquesta és...

8-M: Dia Internacional de les Dones

El 8 de març és el Dia Internacional de les Dones, però en coneixem l’origen? Fa anys el 8 de març era més conegut com...

Nova caldera de biomassa forestal al poliesportiu Mont Aqua de Montbui

El poliesportiu Mont Aqua de Santa Margarida de Montbui i el Pavelló esportiu, l’escola bressol El Xic Martinenc i l’escola Jaume Balmes de Sant...

Juan Manuel Castro Prieto: un gran de la fotografia, a l’Estat espanyol, al FineArt 2021

En el marc del FineArt 2021, un amplíssim espai d’exposició, del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, acull i fa un...
Compartir