El Ple de Calaf aprova una moció sobre energies renovables

0
260

El Ple de Calaf va aprovar per unanimitat una moció en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb diversitat funcional visual en l’àmbit de l’ocupació pública. La regidora de Benestar Social, Salut i Gent Gran, Teresa Bujons, va explicar que diverses normes preveuen la garantia de l’accessibilitat en el disseny d’eines i aplicacions de les administracions públiques. No obstant això, Bujons va subratllar que aquests principis s’incompleixen persistentment per part dels desenvolupadors d’aquests aplicatius, per què ofereixen productes sense garantir la seva accessibilitat pels usuaris de lectors i ampliadors de pantalla.

Per aquest motiu, es va proposar al Ple l’adopció dels següents acords: sol·licitar que tots els serveis que s’ofereixen a les administracions públiques catalanes siguin plenament accessibles per a usuaris de lectors i ampliadors de pantalla; vetllar perquè els expedients de contractació incorporin clàusules específiques que garanteixin l’accessibilitat de totes les aplicacions i serveis; i comunicar aquest acord al Consorci AOC, al Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya i al proveïdor del gestor d’expedients i altres programes de l’Ajuntament.

A la sessió plenària, també es va aprovar per unanimitat una moció en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris de racionalitat, proporcionalitat, integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial al decret 16/2019. La proposta d’acord subratllava que hi havia una massificació d’infraestructures a la comarca de l’Anoia pel que fa a la generació d’energia. El regidor de Medi Ambient, Tomàs Agulló, va remarcar que aquest model no respon al que s’està treballant des de les administracions i la societat civil de la comarca, perquè no té en compte el valor patrimonial i la riquesa del territori a nivell paisatgístic. En aquest sentit, Agulló també va destacar que aquest model tampoc aporta un retorn pel territori energèticament, participativament o econòmicament.

Compartir