Fabrica al barri del Rec a Igualada a exposició Passat industrial - Foto: Frank Gómez

Fabrica al barri del Rec a Igualada a exposició Passat industrial – Foto Frank Gómez – VeuAnoia.cat