16.9 C
Igualada
Dimarts, 6 juny 2023

El nou Pla Director Urbanístic d’Activitats Econòmiques de la Conca ja és plenament vigent

El passat 8 de març, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic d’Activitats Econòmiques de la Conca d’Òdena (PDUECO). Es tracta de l’expedient 2017/064149/N, que a la seva vegada modifica també el ja aprovat fa temps Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena.

En total, 105 documents que ocupen 2gb i que es poden consultar sense cap problema a https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/detallExpedient/279544

En aquest reportatge reprodïm en gran format i expliquem els detalls d’aquestes noves zones en les quals, en teoria, ha de créixer l’activitat industrial en els propers anys a la Conca d’Òdena.

QUÈ DIU EL PLA DIRECTOR DE LES NOVES ZONES D’ACTIVITAT A ÒDENA?

DIRECTRIU 01
El corredor agrari del Raval i de Cal Marquès. Terrenys amb especial valor ambiental, ecològic, connector, paisatgístic i agrícola.
– Mantenir l’activitat agrícola i ramadera existent
– Protegir les condicions necessàries per mantenir la seva funció de connector i hàbitats interès comunitari existents.
DIRECTRIU 02
Sistema general de camins
– Preservar un conjunt de camins d’àmbit territorial format per vies rurals que permeten la connexió entre nuclis que el PDU identifica i complementa.

DIRECTRIU 03
Sector Sant Pere II nord. Actualment és un sector en sòl urbanitzable no delimitat d’ús industrial.
– Canviar l’ús principal del sector d’industrial a residencial per donar continuïtat al barri del Pla, amb consonància amb el que preveu el PDUCO i el PTPCC.
DIRECTRIU 04
Pla de la Masia. Petit assentament en sòl urbà i d’ús industrial que fa front a la carretera BV-1106.
– Facilitar la reconversió dels usos industrials existents a usos residencials.
DIRECTRIU 05
Nova avinguda de la BV-1106. Actualment via de caràcter suburbà. Els nous creixements urbans que hi fan front hauran de donar li el tractament de via urbana amb zones verdes que l’acompanyin.

AQUESTS SÓN ELS TERRENYS AFECTATS

AERÒDROM
Municipis: Òdena
Classificació: Sòl urbanitzable delimitat
Superfície: (total sector) 113 ha
Sòl d’activitat econòmica 55 ha
Sostre màxim 444.952 m2
Usos prioritaris:
AE 1 Industrial, logístic
AE 3 Industrial, logístic, oficines menys del 30%
Sector d’activitat econòmica d’interès supramunicipal situat a l’entorn de l’Aeròdrom d’Igualada Òdena, amb una bona connexió viària a través de l’autovia A2 i en continuïtat amb la conurbació d’Igualada. Es tracta d’una zona que ja s’havia especulat fa anys com a nou pol industrial de la Conca, però no va reeixir. La forta oposició política i veïnal a les zones de Can Morera i Can Titó va fer revifar l’opció de l’entorn de l’aeròdrom.

OBJECTIUS
• Obtenir parcel·les d’activitat econòmica de gran format (44 ha)
• Atraure empreses vinculades a l’activitat aeronàutica.
• Crear nous equipaments i zones verdes vinculades al territori i generar espais de transició entre els teixits residencials i els d’activitat econòmica.
• Completar recorreguts de mobilitat activa i saludable per fomentar la connexió no motoritzada entre nuclis de la Conca d’Òdena.
• Protegir els elements ambientals estructurants.

HOSTAL DEL PORC
Municipis: Vilanova del Camí i Òdena
Classificació: Sòl urbanitzable delimitat
Superfície: (total sector) 13 ha
Sòl d’activitat econòmica 8 ha
Sostre màxim 68.842 m 2
Usos prioritaris Industrial, logístic, oficines menys del 30%
Sector d’activitat econòmica d’interès supramunicipal situat en la confluència entre les carreteres C37 i C15 i en continuïtat amb el Sector 2.

OBJECTIUS
• Obtenir una única parcel·la de 8,1ha amb bona visibilitat i bon accés des de l’entrada de llevant de la conurbació d’Igualada.
• Completar recorreguts de mobilitat activa i saludable per fomentar la connexió no motoritzada entre nuclis de la Conca d’Òdena.
• Crear nous equipaments i zones verdes vinculades al territori.
• Protegir els elements ambientals estructurants AE 3 Industrial, logístic, oficines menys del 30%.

RAVAL I CAL MARQUÈS
Municipis: Òdena i Vilanova del Camí
Classificació: Sòl urbanitzable delimitat
Superfície: (total sector) 43,3 ha
Sòl d’activitat econòmica 19 ha
Sostre màxim 144.784 m 2
Usos prioritaris: Industrial i logístic
Sector d’activitat econòmica d’interès supramunicipal situat en la confluència entre l’autovia A 2 i la carretera C 37 amb una bona connexió viària a través del Sector 3.

OBJECTIUS
• Obtenir una única parcel·la de 18 ha amb bon accés des de l’entrada de llevant de la conurbació d’Igualada.
• Completar recorreguts de mobilitat activa i saludable per fomentar la connexió no motoritzada entre nuclis de la Conca d’Òdena.
• Crear nous equipaments i zones verdes vinculades al territori.
• Protegir els elements ambientals estructurants.

QUÈ DIU EL PLA DIRECTOR DEL NOU POLÍGON DE JORBA?

PARC TECNOLÒGIC-EMPRESARIAL IGUALADA-JORBA
Municipis: Jorba, Igualada i Òdena
Classificació: Sòl urbanitzable delimitat
Superfície: (total sector) 35 ha
Sòl d’activitat econòmica 16 ha
Sostre màxim 136.603 m 2
Usos prioritaris: Industrial, logístic, oficines menys del 30%
Sector d’activitat econòmica d’interès supramunicipal situat a l’entorn de l’autovia A 2, amb una bona connexió viària i en continuïtat amb la conurbació d’Igualada.

OBJECTIUS
• Crear sòl per empreses que requereixen una elevada visibilitat en el territori.
• Obtenir parcel·les d’activitat econòmica de mig format (7 ha)
• Generar una nova façana a l’autovia A 2.
• Crear nous equipaments i zones verdes vinculades al territori.
• Completar recorreguts de mobilitat activa i saludable per fomentar la connexió no motoritzada entre nuclis de la Conca d’Òdena.
• Protegir els elements ambientals estructurants.

Segueixen els moviments a Òdena i Jorba contraris al Pla Director
Hi ha encara certs moviments veïnals i empresarials a Jorba i Òdena que continuen en desacord amb les directrius que marca el Pla en relació a les dues noves zones industrials que s’hi dibuixen, malgrat que el seu procés administratiu ja ha finalitzat, i que, en el seu moment, incloïa la presentació d’al·legacions.
El Pla, doncs, ja és plenament vigent, de manera que l’Incasòl ja ha iniciat el procediment per a cercar compradors.

Compartir