El Consell Comarcal obre la convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2024 -2025

Els ajuts estan adreçats a estudiants d'ensenyaments obligatoris i d'educació infantil matriculats en centres educatius sufragats amb fons públics, de la comarca de l'Anoia.

10 d'abril de 2024

El Consell Comarcal de l’Anoia ha iniciat la convocatòria d’ajuts de menjador per al proper curs escolar 2024-2025. Aquests ajuts estan adreçats a estudiants d’ensenyaments obligatoris i d’educació infantil matriculats en centres educatius sufragats amb fons públics, de la comarca de l’Anoia.

Les bases de la convocatòria estableixen que s’atorgaran ajuts individuals per al servei de menjador escolar a alumnes de segon i tercer cicle d’educació infantil, educació primària, secundària i educació especial en centres públics i concertats de la comarca de l’Anoia, en funció de les condicions econòmiques, familiars i socials de les persones sol·licitants.

La persona beneficiària de l’ajut és l’alumne/a pel qual es sol·licita. La sol·licitud l’ha de tramitar el pare/mare o tutors legals sempre que compleixin els requisits establerts, com estar matriculat/a en un centre educatiu de la comarca, no tenir el servei de menjador gratuït de manera obligatòria, i fer ús del servei de menjador escolar.

Les sol·licituds hauran de realitzar-se de forma telemàtica a través del lloc web del Consell Comarcal de l’Anoia on es pot consultar tota la informació sobre la convocatòria.

https://www.anoia.cat/departaments/ensenyament/ajuts-individuals-de-menjador/

Pel que fa als ajuts concedits pel curs 2023-2024, el Consell Comarcal de l’Anoia va adjudicar un total de 2.682 ajuts de menjador. Aquests ajuts representen un important suport per a les famílies de la comarca, i es van distribuir en base a criteris econòmics, familiars i socials, així com a la disponibilitat pressupostària del Consell Comarcal.

D’aquests 2.682 ajuts, 1.363 van ser del 100% i es van concedir per la situació socioeconòmica de la família i 84 ajuts pel grau de discapacitat de l’alumne/a superior al 33%.

Els 1.235 ajuts restants adjudicats van ser del 70% sobre l’import del servei de menjador.

El procés d’adjudicació també va incloure la denegació de 796 sol·licituds per diversos motius, com superar els límits econòmics establerts per la Generalitat de Catalunya, manca de documentació requerida o superar els límits de propietats i capital mobiliari establerts.

Amb un total de 3.478 sol·licituds rebudes, “el Consell Comarcal de l’Anoia ha gestionat aquests ajuts amb l’objectiu de garantir l’accés a una alimentació saludable per als estudiants de la comarca, promovent la inclusió i la igualtat d’oportunitats educatives” ha dit el conseller d’educació, Jordi Gamero

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus que, amb les últimes pluges, caldria afluixar les restriccions per sequera?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta