El CAP Igualada Nord farà un curs per a cuidadors no professionals

143

El CAP Igualada Nord farà el sisè Curs per a cuidadors i cuidadores no professionals de persones en situació de dependència. L’objectiu és capacitar als cuidadors no professionals per tenir cura de les persones dependents i de sí mateixos, facilitant coneixements i donant-los eines per a poder-ho portar a terme.

El curs combina presentacions teòriques amb el plantejament de casos pràctics, així com el treball en petits grups.

La finalitat del curs és facilitar els coneixements pràctics per poder efectuar cures adequadament; donar eines per a millorar la comunicació entre la persona cuidadora i la persona dependent; donar suport per a resoldre dubtes i/o situacions que es poden presentar en la relació entre cuidador i persona dependent o dubtes sobre la seva patologia; conèixer els recursos sociosanitaris existents a la nostra àrea i crear un espai per a compartir experiències i de suport entre cuidadors no professionals.

Els continguts del curs estan dividits en tres àrees: àrea de la salut, àrea social i àrea psicològica. El curs, acreditat pel Departament de Benestar Social i Família, és de 28 hores distribuït en 9 sessions. Hi ha uns mòduls temàtics de 3 hores de durada (de 16 a 19h) , excepte el primer i el darrer dia que són de 3,5 hores (de 16 a 19:30h. Les sessions seran els dijous, del 23 de gener al 19 de març.

Aquest curs es durà a terme a l’Aula d’Educació Sanitària del CAP Igualada Nord i és per a 20 alumnes màxim. Més informació al mateix CAP, situat al C/Bèlgica, 5.