El Campus Universitari d’Igualada oferirà la doble titulació d’ADE Industrial

44

ribas_rossello_castells_fito_bacardit.jpg

El proper curs universitari 2015-2016, l’oferta lectiva del Campus Universitari d’Igualada s’ampliarà amb estudis d’ADE Industrial, fent costat a alguns principals sectors de l’activitat econòmica local. Aquests estudis de nova creació s’impartiran per primer cop a Igualada i, els alumnes que els triïn obtindran una doble titulació i un doble perfil professional, el Grau en Enginyeria en Organització Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que fins ara ja s’impartia a la capital de l’Anoia, i un Grau en Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), de nova incorporació. Així mateix, els estudiants tenen l’opció de cursar l’ADE Enginyeria Química i obtenir la doble titulació del Grau en Enginyeria Química, que s’imparteix a l’Escola d’Enginyeria d’Igualada, i el Grau en Administració i Direcció d’Empreses de la UOC. Aquesta universitat, doncs, se suma així al projecte del Campus Universitari d’Igualada, ampliant el ventall d’estudis públics i de qualitat.

Després de cursar ADE Industrial, els estudiants sortiran amb un perfil d’enginyer molt versàtil que els ha de permetre treballar en qualsevol sector de la indústria i, alhora, un perfil empresarial per poder administrar i gestionar empreses. A més, adquiriran una formació tècnica amb criteris d’eficiència, sostenibilitat i millora contínua. La doble titulació d’ADE Industrial suposarà un mínim de quatre anys d’estudis, amb els 240 crèdits d’Organització Industrial, els 84 crèdits d’ADE i el projecte final.

Un cop acabats els estudis, els futurs professionals podran desenvolupar una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en qualsevol institució pública o privada, i també se’ls haurà preparat per a iniciar el seu propi negoci. Així doncs, podran dur a terme tasques d’operacions logístiques, direcció estratègica, ser responsables d’internacionalització o responsables comercials, ser analistes de mercats, dirigir operacions de màrqueting o actuar com a consultors en la creació d’empreses, entre altres.