El balanç de competències com a tècnica d’inserció laboral

74

Les circumstàncies actuals del mercat de treball i de l’economia accentuen la importància de conèixer i enriquir el propi potencial professional de joves o adults aturats davant el canvi en el que ja estem immersos. Hem de deixar de lamentar-nos esperant que ens caiguin les ofertes laborals. Les ocupacions tal com fins ara les havíem conegut han passat a la història. Les jornades de 8 hores, els contractes fixos romandran, però per a una immensa minoria. Què fer?

No podem esperar que les nostres autoritats siguin conscients i ens solucionin el problema. Nosaltres els ciutadans hem de passar a l’acció, ser proactius!
Davant l’evident falta de formació de moltes persones, que malauradament han caigut en la desocupació, hi ha una metodologia que contribueix a que els aturats generin unes noves expectatives professionals al marge de les seves anteriors experiències laborals.

“Un mètode d’autoanàlisi assistit de les competències, de les actituds, dels interessos i motivacions professionals i del potencial d’una persona en funció de la posada a punt per part de la persona mateixa del seu propi projecte de desenvolupament professional, d’inserció laboral o de formació ocupacional”. (Alberici i Serreri, 2005)
El Balanç de Competències és una acció que té per objecte permetre als treballadors analitzar les seves pròpies competències professionals i personals, així com les seves actituds i motivacions, per tal de definir un projecte professional.

És una tècnica basada en l’autoavaluació, que suposa la posada en marxa d’un procés pel qual es guia a la persona perquè identifiqui, seleccioni i es comprometi amb aquelles opcions professionals que resulten més coherents en permetre a les persones prendre consciència de les seves pròpies competències i motivacions, facilitant el camí cap a la construcció d’un projecte professional coherent amb les oportunitats que ofereix el mercat de treball.

Si bé és una tècnica pròpia de l’orientació professional, implica en si mateixa una activitat avaluadora que pot canalitzar fins a la incorporació al món laboral o el desenvolupament professional de joves o adults desocupats.

El balanç de competències suposa la utilització de diferents mètodes de recollida de dades, incloent tests psicològics, entrevistes, biografies o l’observació en el context laboral, entre d’altres. A través d’ells, es recullen dades sobre la història professional dels subjectes, destacant les seves experiències professionals i extraprofessionals, les seves experiències formatives, competències adquirides, interessos i motivacions. En l’elaboració del balanç de competències el subjecte aprèn a descriure i avaluar les seves competències personals, professionals i socials i a elaborar projectes professionals que es basen en la comparació entre les competències que posseeix i les exigides per un determinat perfil professional.

El procés de balanç permet a les persones col·locades o en recerca de treball, sintetitzar i obtenir resultats referits als següents objectius:
• Actualitzar les pròpies competències .
• Aprendre a conèixer-se millor .
• Posar en marxa un projecte professional .
• Definir els mitjans i les modalitats per realitzar-lo.

Manel Macià | @talentiagestio

Consultor de RRHH per competències