25.3 C
Igualada
Dilluns, 2 octubre 2023

Un article de

Antoni Gómez
Antoni Gómez
President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)

Crisi econòmica, pimes i auditoria de comptes
C

La covid-19 ha condicionat arreu la marxa econòmica. Ara, la recuperació incipient ens suscita unes reflexions en relació amb la superació d’anteriors crisis de les empreses auditades respecte de les no auditades.

De forma usual, les pimes que auditen els seus comptes anuals són més resilients i competitives que les que no ho fan en capacitat de vendes, generació de llocs de treball, rendibilitat i endeutament, en crisis econòmiques. Ho palesa l’estudi L’Auditoria de Comptes en les empreses, de l’ICJCE i la Universitat d’Alcalá de Henares, que ha tingut la col·laboració del CCJCC pel que fa a les xifres de Catalunya.

Per al context català i en les pimes, s’han vist prop de 16.000 empreses que (entre 2008 i 2018) van complir les condicions de micro, petites i mitjanes empreses establertes per la Comissió Europea: volum de negoci inferior a 50 milions d’euros; balanç general inferior a 43 milions d’euros; i plantilla inferior a 250 persones. De les gairebé 16.000 pimes (totes actives en l’actualitat i amb uns ingressos d’explotació superiors a 500.000 euros en els anys 2008 a 2018), un 29,4% audita els comptes anuals i un 70,6% no.

Les que sí ho van fer van propulsar l’import net de la xifra de vendes entre 2008 i 2018 el 15,7%, en comparació amb el 6,5% de les no auditades en el mateix període. El resultat mitjà va ser 3,9 cops superior en les auditades el 2008, una diferència que va créixer a 4,7 vegades el 2018, també a favor de les que auditen. Si observem aquest indicador notem que les no auditades van augmentar-lo en els deu anys el 38% i les auditades un 64,9%.

Les dades reflecteixen els avantatges de l’auditoria de comptes en matèria de transparència per al conjunt de l’economia i com a factor diferencial que empeny la competitivitat de les pimes i el seu creixement en contextos adversos. Auditar els comptes augmenta la confiança en elles (sector financer, clients, proveïdors i empleats), el que genera un desenvolupament més eficient dels negocis.

Una altra evidència és el comportament diferencial de les dues tipologies en la contractació de treballadors. Entre 2008 i 2018 les auditades van augmentar un 9,9% el nombre de treballadors mitjà, en oposició al menor creixement percentual (2,7%) en no auditades.
I es conclou que la rendibilitat de les pimes auditades va ser superior (en cadascun dels anys de 2008 a 2018), amb una tendència més accentuada (a favor de les auditades) entre 2010 i 2018. En el punt àlgid de la crisi, el 2012, la rendibilitat va registrar el seu nivell més baix: 2,2% (auditades) i 1,6% (no auditades).

També és menor el grau d’endeutament mitjà en auditades que en no auditades (la diferència es xifrava en 3,13 punts el 2008 i en 0,41 punts el 2018), si bé les segones –pel seu major endeutament en cadascun dels anys estudiats– van avantatjar a les auditades en la seva reducció: 10,9 punts i 8,2 punts passats els deu anys, respectivament.

Compartir
Més notícies:

L’enquesta

Més notícies

el + llegit

Piulades

🚲 #IGUALADA El projecte del nou carril bici, presentat a Madrid en un ple de la Federació Espanyola de Municipis 👉https://ow.ly/sn1c50PR0Vu

✍️ "@marccastells ha explicat els projectes d’entorn i vida saludable que ha implementat a Igualada"

🏞️ #AnoiaTurisme aposta per una estratègia comuna de treball del sector 👉https://ow.ly/H2oJ50PR0Gs

#turisme #comarca