Contractes d’interinitat i indemnització (I)

141

santiago-portilloJa tenim la primera sentència dels tribunals de l’estat: els contractes d’interinitat laboral comporten dret a percebre 20 dies per any treballat a la seva finalització segons la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid a data del 5 d’octubre de 2016.

 

Com deiem en el nostre article publicat a La Veu de l’Anoia el passat divendres 30 de setembrem comentant la sentència del Tribunal de Justícia de l’Unió Europea de 14-09-2016 (TJUE), calia esperar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, per veure com es pronunciava. No en relació a si el contracte d’interinitat han de comportar dret a una indemnització a la seva finalització (la llei no recull dret a cap indemnització en aquesta modalitat contractual), ja que el TJEU 14-09-2017 ja va deixar clar que sí, sinó sobre si la indemnització ha de ser de 20 dies per any treballat, o quina ha de ser.
Doncs bé, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en sentència a data del 5 d’octubre de 2016, ha decidit que la finalització del contracte d’interinitat – no estem parlat mai de cap acomiadament improcedent o per raons económiques, sinó per la fi ordinària del contracte – merita dret al/la treballador/a a percebre una indemnització de 20 dies per any treballat.
sentencia-europea-indemnitzacio-santiago-portillo-veuanoia
La Sentència d’un Tribunal Superior de Justícia no fa jurisprudència, altres tribunals poden discrepar o fins i tot el Tribunal Suprem que sí que pot fixar jurisprudència o unificar doctrina. Però ara per ara és aquesta la única i primera sentència que hi ha dictada per un Tribunal de l’Estat, i amb certa solidesa jurídica.
Per tant, a partir d’ara els/les treballadors/es a la finalització d’un contracte d’interinitat – així com amb efectes retroactius els finalitzats dins d’un l’any anterior a la data de la possible reclamació – tenen més sòlida base per reclamar aquesta indemnització, i és molt possible també que els jutjat dels social (o una majoria) els hi dónin la raó.
 
Puntualment ho anirem seguint.