28 C
Igualada
Dilluns, juny 21, 2021

Com puc saber si té deutes el pis que vull comprar?

Carlos Jimenez Fueyo
Notari d’Igualada – Rambla Sant Isidre, 31-33

 

Aquesta pregunta me la feia aquesta setmana la Dolors, ja que vol comprar un pis que li ven un particular, creu que pot tenir algun problema econòmic i té por que hi hagi algun embargament, hipoteca o deutes de la comunitat de propietaris que ella no sàpiga.

Li vaig explicar que una de les funcions més importants de la Notaria, quan es compra un pis, és precisament comprovar que les vendes es realitzen amb el 100% de la informació, evitant qualsevol problema, i li vaig explicar el següent:

1. Titularitat de l’immoble:
La notaria s’assegurarà de la propietat de l’habitatge del venedor amb la seva escriptura de propietat, que pot ser la compra prèvia o qualsevol altre títol de propietat com a herència, donació, etc…

2. Hipoteques, embargaments o servituds:
Es demana una nota simple informativa al Registre de la Propietat, en la qual apareixen les possibles hipoteques o embargaments que afecten l’habitatge. Així mateix, immediatament després de signar-se l’escriptura, s’envia una còpia electrònica de la mateixa al Registre evitant una hipotètica doble venda en una altra notaria.
En cas d’entrar un embargament al Registre que no aparegui en la nota informativa es comunica a la Notaria que ha demanat la nota simple perquè estigui preavisada i pugui suspendre la venda.

3. Deutes de comunitat propietaris:
S’incorpora un certificat que ens acredita que l’habitatge que es ven està al corrent de pagament de les despeses de la comunitat.
Si és el cas d’un habitatge que forma part d’una comunitat de propietaris; aquest certificat l’ha de lliurar l’administrador de la finca o el secretari de la comunitat, amb el vistiplau del president, i des del moment de la signatura de l’escriptura de compra les despeses de comunitat corresponen al propietari.

4. Impost de béns immobles:
La Notaria demana per Internet a l’Organisme de Gestió Tributària l’estat del pagament de l’IBI i queda constància en la mateixa escriptura. Si aquests rebuts estan domiciliats, caldrà portar el justificant bancari conforme aquests impostos estan al corrent de pagament.

5. La cèdula d’habitabilitat:
La cèdula d’habitabilitat vigent expedida per la Direcció General de l’Habitatge, normalment té una vigència de 15 anys. Ens permet acreditar que l’habitatge reuneix els requisits mínims d’habitabilitat. En el cas que aquesta cèdula hagués caducat caldrà tornar a obtenir-la, a través d’un tècnic competent, o sigui arquitecte, o arquitecte tècnic.

6. El certificat d’eficiència energètica:
El soŀlicitarà el mateix tècnic citat en el punt 5, a l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya.

7. Certificat cadastral descriptiu i gràfic:
Permet comprovar que l’immoble està al cadastre a nom del venedor i que la superfície del terreny és correcta, tema d’especial importància en cas de venda de solars o finques rústiques.

Compartir

Més notícies

Últimes notícies

Els Prats de Rei celebra el GroundUP Músic, organitzat per un famós artista veí del municipi amb 4 Grammys

Aquest cap de setmana s'ha celebrat a Prats de Rei l'edició virtual del GroundUP Music Festival, un esdeveniment organitzar pel músic multipremiat Michael League....

Mor el poeta igualadí Pius Morera als 78 anys

El poeta igualadí Pius Morera ha mort aquest divendres als 78 anys. Nascut el 5 de juliol de 1942, va guanyar l’Amadeu Oller de...

L’Anoia registra la pitjor campanya del cereal de l’última dècada

Campanya del cereal irregular a la Catalunya Central. Si bé a les zones més elevades la producció ha estat mitjana, al Pla de Bages...

L’Igualada Rigat no pot amb el Sarzana i cau a quarts de la WSE Cup

L’IHC RIGAT va caure eliminat divendres en els quarts de final de la WSE Cup i ja no es va poder classificar per les...

10 anys d’història d’uns populars, magnífics i generosos “Músics del Parc”

Va ser tot una delícia el passat dijous, 3 de juny, poder participar de l’últim concert d’aquest curs dels “Músics del Parc”, en un...
Compartir