Capellades realitza un estudi per conèixer la situació dels majors de 80 anys
C

16 de febrer de 2022

El darrer trimestre de l’any 2021 Capellades va elaborar un estudi d’aproximació a les persones de més de 80 anys de la vila mitjançant entrevistes telefòniques. La treballadora social Iris Cifuentes va parlar amb aquest col·lectiu amb el triple objectiu de conèixer la situació d’aquest col·lectiu, detectar possibles situacions de vulnerabilitat o aïllament social i oferir informació i assessorament sobre els diferents recursos i prestacions existents.

A través d’unes preguntes prefixades s’ha pogut fer una radiografia de la situació actual, estructurada en 4 àmbits diferents. El primer fa referència a les unitats de convivència, on hi ha persones que viuen en parella, soles, amb els fills o amb una contractació externa. El servei de teleassistència és el servei més ben valorat perquè proporciona seguretat per estar al propi domicili i els fa sentir autònoms. El servei d’ajut a domicili (tant en la modalitat pública com privada) també està molt ben valorat i s’utilitza principalment per suport en les tasques domèstiques.

A les conclusions de l’estudi la treballadora ha valorat que “en termes generals s’observa força grau d’autonomia tot i que es pugui complementar amb algun tipus de suport. Això possiblement ve determinat per la millora en els tractaments mèdics que fa que cada vegada arribi més gent a edats avançades en millors condicions de salut”.

Cifuentes afegeix que “en el bloc del lleure, aquest augment en l’esperança de vida i en millors condicions d’autonomia, fa que s’hagi de replantejar la concepció que històricament s’ha tingut d’aquesta franja d’edat, com una etapa final associada al deteriorament físic i psicològic. Això, en part s’explica pels valors d’una societat productivista que concep negativament les persones grans pel fet d’envellir. En aquest cas, ens trobem amb un grup de persones que se senten vàlides per participar en la societat i que reclamen un espai per desenvolupar-se com a éssers socials i no quedar relegats a l’espai domèstic”. En l’estudi es pot llegir que “el fet d’estar jubilades o el no tenir càrregues familiars els possibilita el desenvolupament d’activitats de lleure, escollides en funció dels interessos propis. Aquest desenvolupament es pot produir en activitats de caire polític o social, o en d’altres activitats d’interès personal. No obstant, que siguin activitats de lleure no significa que no siguin productives, però deixa marge per adaptar-les al temps o motivació personal. És important tenir això en compte per seguir implementant serveis o activitats per aquest col·lectiu en un futur.”

Les entrevistes s’han fet al 51% del total de població de més de 80 anys de Capellades.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Llegeixes els llibres que et regalen per Sant Jordi?