Capellades aprova bonificacions per incentivar la millora dels establiments

37

Una de les prioritats de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Capellades és el comerç de la vila.

En aquest sentit, per tal d’afavorir-ne la modernització i dinamització, s’han aprovat diverses bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) destinades a la implantació, adequació, millora o modernització de locals, naus industrials o despatxos. Les bonificacions aplicables poden arribar al 85% de l’impost i es determinaran en funció de la superfície de l’establiment, amb millor tractament per als locals més petits.

En el cas d’ampliacions i noves activitats, la bonificació es podrà ampliar en funció dels nous llocs de treball necessaris per a la seva implantació.