Calaf obre el període de presentació de propostes pels seus pressupostos participatius

9

Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Calaf promou els pressupostos participatius per tal que els calafins i calafines decideixin a què destinar 60.000 euros. Els projectes proposats, que no poden superar els 12.000 euros de pressupost, es podran presentar fins el proper 15 de novembre i ho podrà fer qualsevol persona empadronada a Calaf, les associacions registrades al municipi i també els serveis tècnics àrees de l’Ajuntament.

Les propostes han de ser el màxim detallat possible, amb l’IVA inclòs. Tot i això, si és necessari, les persones interessades poden demanar ajuda als tècnics municipals per tant de presentar una millor proposta.

Admissió i elecció final dels projectes

Un cop rebudes totes les propostes, els tècnics de l’Ajuntament de Calaf seran els encarregats d’aprovar-les o bé descartar-les ja sigui perquè no s’adeqüen a la legalitat vigent, perquè no són d’interès general o bé perquè superen els 12.000 euros de pressupost. Els ciutadans del municipi faran la tria final dels projectes que s’acabaran executant a través d’un procés de participació. Les propostes validades pels tècnics es publicaran al butlletí municipal del mes de desembre. Allí hi haurà una butlleta per tal de participar en les votacions que es duran a terme durant el mes de gener de 2018. També es podran fer on-line a través de la plataforma www.decidim-calaf.diba.cat.

Podran votar tots els calafins que el dia que vagin a votar hagin complert els 16 anys i que en el moment de votar estiguin empadronats a Calaf. Informàticament es controlarà que cada persona només pugui votar una vegada.