Calaf bonificarà més de 12.500€ de l’IBI per instal·lacions fotovoltaiques
C

13 d'octubre de 2022

L’Ajuntament de Calaf bonificarà un total de 12.895,40€ de l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI), entre els anys 2020 i 2023, per les catorze instal·lacions d’energia fotovoltaica existents fins a la data. L’import mitjà de la bonificació concedida per cada instal·lació és de 366,75€ anuals; que suposa un estalvi d’uns 1.833,75 € en els cinc anys que s’aplica.

La bonificació per instal·lacions fotovoltaiques és del 30% de l’import de l’IBI i es concedeix per un període de 5 anys; sempre que la potència instal·lada sigui com a mínim un 30% de la contractada, que es disposi d’un contracte de manteniment de mínim 5 anys i que no es tingui l’obligació d’instal·lar-la.

L’Ajuntament ofereix informació per facilitar la implantació de noves instal·lacions i dels beneficis que comporta. Per a més informació, es pot consultar l’ordenança fiscal núm. 1 i 2 o dirigir-se a l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament trucant al 938 698 512 Extensió 4 o arenascm@calaf.cat

Deixa un comentari

L'Enquesta

Vas tenir en compte la qualitat dels materials quan vas comprar o llogar el teu habitatge?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta