Ajuts per a la reforma i obertura de comerç a St. Agustí d’Igualada
A

26 de març de 2013

sant_agusti.jpg L’Ajuntament d’Igualada, a través del Programa de Millora del Barri de Sant Agustí, ha aprovat les bases que regulen les subvencions per obertura i reforma dels comerços d’aquest barri, una zona que històrica i tradicionalment ha estat comercial i que, amb aquesta mesura, es vol revitalitzar econòmicament. Hi ha dues tipologies d’ajuts: per obertura de nous locals comercials i per reforma dels ja existents. Pel que fa a l’obertura de nous locals, el ajuts van destinats a donar suport a l’obertura de noves activitats econòmiques i comercials, amb un percentatge màxim del 50% del seu cost i amb un import màxim de 15.000 euros, IVA exclòs. I, pel que fa a la reforma dels locals comercials existents, seran objecte de subvenció les obres de reforma total o parcial dels establiments comercials i inversions d’equipament, sempre i quan aquest sigui fix. Els imports subvencionables seran màxim el 50% del cost, amb un topall de 5.000 euros, IVA exclòs. El termini de sol·licitud d’aquestes subvencions s’obrirà a partir del dia 3 d’abril i es tancarà el 31 de maig de 2013. Aquesta és la segona vegada que l’Ajuntament els convoca i, durant 2012, s’hi van acollir un total de set establiments comercials. Tres per obertura i quatre més per reforma, fet que va suposar una inversió total de 43.775,32 euros en aquest programa. En l’àmbit de la rehabilitació dels elements comuns dels edificis d’ús residencials, les subvencions van destinades als propietaris que vulguin rehabilitar elements dels edificis d’habitatges en les actuacions de millora de l’accessibilitat, reparació de cobertes, reparació de façanes, millores en les instal·lacions comunes, millores en la xarxa de telecomunicacions i millores en l’eficiència energètica. Els imports de la subvenció estan establerts en funció del nombre d’habitatges i de la inversió realitzada. Tota la informació relativa a les bases que regulen aquestes subvencions es pot trobar a www.igualada.cat i a www.programamillorasantagusti.cat o a l’oficina del Programa de Millora del Barri de Sant Agustí, a la plaça de la Creu número 18, els matins de 9 a 13h i les tardes de dilluns i dimecres 16 a 19h. També es pot trucar al telèfon 93 804 93 44. Complementàriament, des de l’Ajuntament d’Igualada s’ofereixen també diverses eines per donar suport als nous comerciants: s’ha elaborat la guia per obrir un comerç, per tal de facilitar la tramitació administrativa, s’han bonificat les ordenances per obertura d’activitats en un 95%, i es compta amb el servei d’assessorament empresarial d’Ig-nova Empresa, per tal d’assessorar i elaborar els plans de viabilitat de l’establiment comercial.

Deixa un comentari

L'Enquesta

Vas tenir en compte la qualitat dels materials quan vas comprar o llogar el teu habitatge?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta