Acabat el pla director per protegir i adequar per a visites el Castell de Miralles

0
648

Santa Maria de Miralles - final pla director - La Veu de l'Anoia - VeuAnoia.cat

La Diputació de Barcelona a través de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha lliurat a l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles, el Pla director del conjunt monumental del Castell de Miralles. L’objectiu del Pla és configurar la protecció del monument per aturar el seu deteriorament i l’adequació de la seva visita a partir de la fixació d’itineraris que evitin perills en el recinte.

El Pla director, que ha estat dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic local i un cost de 33.600 €, ha de servir també per potenciar el monument millorant el coneixement de tot el seu conjunt, així com les actuacions encaminades a impulsar la seva divulgació.

El Castell de Miralles, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i documentat el 960, formava part de la línia defensiva de Castells de Frontera, denominació utilitzada per indicar la frontera que es va establir amb el Al-Andalus a principis del S IX. El recinte està tot obert i queda travessat per diferents camins a peu. Un d’ells, englobat dins la Ruta dels castells, enllaça amb el sender GR-7, en direcció contrària enllaça amb la Ruta de les Vinyes.

El conjunt monumental es va aixecar en un indret on conflueixen diversos estrats rocosos que conformen un altiplà i consta de dos sectors diferenciats, el recinte sobirà i el recinte Jussà, amb una superfície total de 2,2 hectàrees. Tan el castell com les muralles es troben en una situació d’enrunament molt avançada i requereixen de mesures d’actuació urgents. Dins del recinte jussà es troba l’església de Santa Maria de Miralles, restaurada posteriorment a la Guerra Civil, fet que li ha permès arribar a l’actualitat en un estat força bo.

Compartir