Reportatge de salut: Ambliopia (ull gandul)

31 de maig de 2016

QUÈ ÉS?

L’ambliopia es caracteritza per una visió pobra o escassa d’un ull que per altra banda, és fisiològicament normal. Es considera que afecta aproximadament un 4% de la població.

Generalment l’afectació és unilateral i es produeix com a conseqüència de falta d’estimulació visual adequada durant el període crític de desenvolupament visual. És rar, però és possible que l’ambliopia afecti els 2 ulls si s’ha sofert un període llarg de privació visual, com en les cataractes congènites bilaterals.

CAUSES

-Estrabisme. En aquesta malaltia l’ull desviat perd la capacitat visual, el cervell “desconnecta” l’ull que no està recte per evitar la visió doble i per tant es torna gandul o ja no desenvolupa la visió, depenent del moment d’inici de l’estrabisme.

-Privació de la visió, com el cas de cataracta congènita, d’opacitat de la còrnia o de ptosi (caiguda de la parpella superior). Si el trastorn no es corregeix de forma molt precoç, la pèrdua visual és permanent.

-Ametropies. Això passa quan hi ha un defecte de refracció (miopia, hipermetropia, astigmatisme) gran o molt desigual en un dels dos ulls. Pot passar desapercebut durant temps perquè un ull hi veu bé i si no es descobreix a temps el resultat visual de l’ull afectat pot ser irreversible.
TRACTAMENT

El tractament es basa en tres pilars fonamentals: determinar la causa del problema el més aviat possible, corregir-la amb els mitjans necessaris i realitzar l’oclusió de l’ull que té bona visió per estimular les vies neuronals de l’ull afectat.

ambliopiaULLERES: s’ha de corregir el defecte refractiu el més aviat possible, i més si hi ha una gran diferència de graduació entre els dos ulls. Una menció especial mereix l’estrabisme, ja que si hi ha un defecte de refracció associat i no actuem ràpidament, recuperar aquesta visió requerirà més temps i serà més complex.

 

OCLUSIÓ: ja sigui amb parxes o altres sistemes, al tapar total o parcialment la visió de l’ull director o sa, l’ull ambliop s’estimula i va recuperant la visió perduda.

CIRURGIA: en cas d’estrabisme la cirurgia serveix per posar els ull rectes, però no com a tractament de l’ull gandul. La cirurgia es practica quan cal eliminar causes d’ambliopia que no siguin l’estrabisme.

TERÀPIES VISUALS: a realitzar per un optometrista.
oftalmologia asensiCONSIDERACIONS GENERALS

La visió es desenvolupa en els primers mesos i anys de vida, i si hi ha un defecte que impedeix la normal evolució de la visió i no es tracta, la pèrdua visual pot ser permanent.

Quan als 6 mesos s’observi un defecte visual en un nen, s’hauria de consultar de seguida l’oftalmòleg. Si no s’observa cap defecte aparent o si hi ha antecedents familiars, entre l’any de vida i els dos anys s’hauria de fer la primera visita.

CONCLUSIONS:

El diagnòstic primerenc és primordial i ha de ser realitzat per l’especialista en entrenament visual en un centre on hi hagi treball conjunt d’oftalmòleg i optometrista. En la detecció i tractament han de collaborar els pares i els mestres. El tractament no ha de ser abandonat abans dels 10 anys pel risc de recaigudes.
Ambliopia

Comparteix l'article:

L'Enquesta

Creus que els partits polítics arribaran a un acord per formar govern o es repetiran eleccions?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta