112.500€ de la Diputació per projectes de Capellades
1

27 de juliol de 2012
Bassa.jpg

El conveni amb l’ajuntament de Capellades, per un import de 112.500 euros, va destinat a un nou edifici relacionat amb el Parc Prehistòric de Capellades. El projecte s’emmarca en el pla de desenvolupament turístic de l’Ajuntament de Capellades que té, com una de les seves línies d’actuació prioritàries, el projecte de creació del NEAN-Parc Prehistòric de Capellades a la Cinglera del Capelló. El nou edifici de dotacions del Parc Prehistòric de Capellades integra les instal.lacions relacionades amb el patrimoni cultural amb que compta el municipi, en aquest cas l’Abric Romaní, un dels principals jaciments arqueològics del paleolític mitjà europeu. La construcció del nou equipament té com a objectius convertir el municipi de Capellades en un centre de referència per a la divulgació, el coneixement i la recerca prehistòrica; aprofitar el gran potencial d’un patrimoni arqueològic singular com a recurs turístic; convertir-lo en motor de desenvolupament econòmic i en element dinamitzador del territori; i posicionar Capellades com a destinació de turisme cultural.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus necessari un canvi en el govern de la Generalitat?