Vilanova del Camí redueix en un terç la població de coloms

15

L’any 2017 Vilanova del Camí va implantar la gestió de la seva població de coloms amb Ovistop, un anticonceptiu per coloms. Des de llavors, com a efecte del tractament, la població de coloms s’ha anat reduint progressivament fins a ser un terç menor que la inicial, segons el darrer estudi que l’empresa Zooethics ha lliurat a l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

L’anticonceptiu es subministra a dos punts del municipi. En cada un d’aquests punts cada matí a primera hora una màquina escampa la dosis necessària (10 gr/colom). Tot el tractament té un seguiment per part dels biòlegs de Zooethics que ajusten el sistema per tal d’extreure’n el màxim rendiment.

L’anticonceptiu redueix els naixements de coloms i s’aconsegueix tenir una població menor de forma respectuosa amb l’espècie, és a dir, sense necessitat de fer captures i sacrificar-los.

Aquest anticonceptiu no afecta a altres espècies, persones o altres animals ni tampoc té cap risc pel medi ambient.

El control es duu a terme des de l’any 2017 i per tal que tingui una bona efectivitat es recomana dur-lo a terme de manera continuada durant un període d’uns 4 o 5 anys. Donat els bons resultats, la voluntat de l’àrea de Medi Ambient és continuar amb aquesta mesura preventiva i de control.