La Vegueria del Penedès, quatre comarques en xarxa

43

El Penedès està de celebració amb el reconeixement del territori de les quatre comarques com a Vegueria de Catalunya, la vuitena, la del Penedès. Des dels consells comarcals volem treballar pel desenvolupament de l’estructura territorial de la Vegueria Penedès i ser-ne partícips inequívocs amb aquest compromís.

Fa unes setmanes es publicava un article firmat pels quatre alcaldes de les capitals comarcals del Penedès, defensant l’aposta per un model territorial de Vegueria equilibrat, cohesionat, complementari i sostenible. Des dels governs dels Consells Comarcals també volem recolzar aquest model de Vegueria.

Les capitals comarcals no s’entenen sense la comarca que els envolta, al mateix temps que les comarques no podem funcionar harmoniosament sense una capital que lideri el territori, però amb una filosofia que cerqui la complementarietat entre la capital i la resta de la comarca. Aquest és el nostre model.

Sabem que potenciant un model de Vegueria Penedès policèntric, on les quatre capitals es situïn en un mateix pla d’igualtat i equitat, en tant que reconeixement polític, es respecta i es posa en valor també les realitat i característiques territorials de cadascuna de les quatre comarques.

Des dels Consells Comarcals ens posem a disposició, doncs, per treballar i desenvolupar aquest model policèntric de la Vegueria Penedès, treballat des del territori, comptant amb la mateixa filosofia amb la que s’ha treballat el Pla Territorial del Penedès: participació, modernitat, innovació i mirada de futur.

Així doncs, som conscients que dins de la societat de la informació i la tecnologia que estem vivint, cal ser conscients que els vells paradigmes i concepcions de l’espai i del temps, evolucionen amb molta celeritat i que, a la vegada, cal trobar models i propostes que ens permetin afrontar els reptes de futur en les millors de les condicions.

Defugim, tal com van manifestar els alcaldes de les quatre capitals, dels models clàssics de territori. Apostem per propostes que vagin més enllà dels esquemes tradicionals. Creiem que el futur de la Vegueria del Penedès passa per combinar la dimensió de local i comarcal, trobar un model d’igualtat, d’equilibri i de complementarietat, no només de les quatre capitals sinó que també de les quatre comarques. El treball en diferents escales, des de la local fins a la global, ha de provocar que aquest model sigui un èxit col·lectiu de territori perseguit durant tot aquest temps.

El Penedès, doncs, té la possibilitat d’esdevenir un dels nous paradigmes territorials de Catalunya. Els Consells Comarcals hi serem: ens sentim interpel·lats per aconseguir-ho i ser-ne actors principals, pensant sempre que treballem pel territori i per la seva gent, cercant el millor esdevenir per a tots i totes.

Glòria García Prieto, Presidenta del Consell Comarcal del Garraf

Francesc Olivella Pastallé, President del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Eva Serramià Rofes, Presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès

Xavier Boquete Saiz, President del Consell Comarcal de l’Anoia