Vallbona d’Anoia posa en marxa un innovador programa d’horts socials

0

horts premsa 2.jpg Vallbona d’Anoia ha posat en marxa un innovador programa d’horts socials ecològics. L’ajuntament està condicionant al municipi una zona de cultiu per cedir-la sense cap cost preferentment a persones sense feina i famílies que es troben en una situació econòmica delicada o bé en risc social. Amb aquesta mesura es pretén facilitar a aquestes famílies que puguin cultivar i produir-se elles mateixes part dels seus aliments. Al mateix temps, els concessionaris dels horts socials reben una formació inicial en horticultura que els pot ser de gran utilitat per trobar feina o per emprendre iniciatives empresarials relacionades amb el sector primari. L’actuació s’està duent a terme a la zona de l’Hort del Soler, en uns terrenys d’aproximadament 2.500 metres quadrats que els propietaris han cedit gratuïtament a l’ajuntament. De moment, s’hi han habilitat una desena d’horts, que ja han estat concedits a les primeres famílies. Els horts individuals tenen dimensions variables –entre 50 i 100 metres quadrats- en funció del número de membres de les famílies sol·licitants i de les seves necessitats específiques. Una de les grans peculiaritats d’aquests horts socials és que són ecològics. Els concessionaris reben una formació teòrica i pràctica que els ensenya a portar les plantacions amb sistemes no contaminants i sensibles amb l’entorn. La formació va a càrrec de Joan Marca, un especialista de la Xarxa de Consumidors i Usuàries que l’ajuntament ha contractat per al projecte. Amb aquest sistema ja s’hi ha començat a cultivar diverses hortalisses i verdures de temporada. A més de generar els seus propis aliments i d’adquirir nous coneixements, la cessió d’aquests horts també ajuda a les persones concessionàries a reforçar la seva autoestima i a sentir-se útils, al mateix temps que reforça la idea de comunitat, fomentant les relacions personals, la convivència i la solidaritat. La finalitat principal dels horts és produir aliments per a l’autoconsum de les famílies beneficiàries, tot i que l’ajuntament estudia també fórmules perquè els excedents de producció es puguin posar al mercat mitjançant la venda directa o altres mecanismes de comercialització. Obert a altres col·lectius Tot i que aquests horts socials ecològics s’adrecen preferentment a persones en situació d’atur, també en podran ser beneficiaris –en funció de la disponibilitat- altres col·lectius que es troben en situació d’inactivitat laboral, com ara persones jubilades, que d’aquesta manera podran fer una activitat en contacte amb la natura que comporta importants beneficis per a la seva salut física i mental.