Vallbona crea un registre per conèixer i donar suport a les entitats i associacions ciutadanes

47

Seguint la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha decidit elaborar un Reglament del Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, amb el suport unànime del ple. L’objectiu és que el consistori conegui el nombre d’entitats i associacions del municipi, les seves finalitats i representativitat, i així pugui donar-los suport i fomentar l’associacionisme i la participació ciutadana.

La inscripció al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes és requisit indispensable per obtenir ajuts en les diferents convocatòries de subvencions que aprovi l’Ajuntament, i accedir en la mesura de la disponibilitat a l’ús d’espais municipals.

En aquest registre s’hi poden inscriure les associacions de veïns i veïnes, les de famílies, pares i mares d’alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils i de lleure, les de solidaritat, les de l’àmbit de la salut i les de l’àmbit social, les sindicals, polítiques, empresarials, professionals i qualsevol altra de similar. També podran formar part del registre altres entitats i associacions d’àmbit comarcal, provincial, autonòmic o estatal que disposin d’una delegació oficial a Vallbona d’Anoia i que realitzin activitats adreçades a la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi.

El consistori també ha aprovat la creació de l’Ordenança general de subvencions, amb els vots a favor del PSC, CiU i UPV-VV i l’abstenció d’ERC, adreçada a regular les subvencions atorgades per l’Ajuntament per a projectes o activitats que siguin d’utilitat o interès públic o social, d’àmbit local.

L’Ajuntament ha programat una reunió informativa oberta a totes les entitats, el proper dimecres 11 de gener, a les 19.30h, a la sala polivalent de l’espai d’entitats, per tal d’explicar-los aquests darrers punts aprovats per ple.