La vacunació contra la grip en majors de 59 anys a la Catalunya Central se situa al 44%

29

La Catalunya Central ha superat els objectius que s’havia proposat per a la campanya
de vacunació contra la grip d’aquest hivern. Ha aconseguit augmentar la taxa de
vacunació global i revertir la tendència decreixent dels darrers anys.

En la campanya de 2016, la cobertura de la vacuna a la regió sanitària Catalunya
Central en les persones més grans de 59 anys, va ser del 43,39 % i aquest any ha
estat del 43,95 %. La taxa global se situa al 39,21 % (gairebé 59.300 persones
vacunades).

Als centres de l’ICS a l’Anoia la cobertura de vacunació als majors de 59 anys, ha
estat del 41,06 %; a Osona del 39,86 %; i al Bages-Berguedà del 45,63 %. Destaca
especialment l’Àrea Bàsica de Salut de Cardona, on s’ha arribat a una taxa del 56 %
de vacunació. A més, la campanya de conscienciació que es va fer entre el col·lectiu
sanitari també ha donat el seus fruits amb un augment de vacunació molt destacable
del 12 %.

En el cas de les gestants, a l’atenció primària de l’ICS de la Catalunya Central s’ha fet
seguiment a 2.139 gestants. En el darrer trimestre de l’embaràs -moment més
prioritari per recomanar la vacunació per tal d’evitar complicacions en la gestant (part prematur, afectació de pes i talla del nadó…) i per vetllar per un traspàs
transplacentari d’anticossos protectors al lactant-, s’ha vacunat el 40 % de les
gestants de l’Anoia, el 30 % de les d’Osona i el 49 % de les de Bages i Berguedà.
Els professionals de la Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut a la
Catalunya Central es van marcar com a objectiu no fer ni un pas enrere en els índexs
de vacunació general que s’havien aconseguit l’any anterior. Per això es va engegar
una campanya de conscienciació per als professionals sanitaris i d’informació per a la
ciutadania, en què es feia especial incidència en els grups de risc, com ara
embarassades, malalts crònics, persones grans…

Cal destacar que la campanya de vacunació anual contra la grip va dirigida a reduir la
mortalitat i les complicacions greus en aquells pacients de risc, que són més
vulnerables davant de la infecció. L’estratègia de la campanya de vacunació és evitar
o minimitzar que les persones més fràgils es vegin afectades. Totes les mesures de
prevenció de la grip són clau i la vacunació és la millor estratègia malgrat que les
característiques canviants dels virus de la grip fan que l’efectivitat de la vacuna sigui
variable en funció de la campanya. Cal incidir que l’efectivitat de la vacuna en els
grups de risc és superior i que la manca de vacunació d’aquests comporta que la
protecció sigui nul·la.