Unió de Pagesos de l’Anoia i les empreses de vol en globus firmen un protocol d’actuació

0

foto.JPG L’acord estableix un mecanisme ràpid i eficient a fi i efecte d’evitar en la mesura del possible els danys produïts per aterratges en camps de cultiu i en tot cas compensar aquests danys. Les empreses de vol en globus han arribat a un acord amb Unio de Pagesos en representació del sector mitjançant el qual es comprometen a seguir un mecanisme ràpid i eficient per a la reparació de possibles danys en camps de cultiu en cas d’aterratge en aquests. Tot i així, preval sobretot el principi de respecte per la propietat privada i la intenció primera sempre ha de ser la d’aterrar en camins o espais que no estiguin cultivats. Un dels compromisos establerts per part de les empreses de vol és de fer un registre dels aterratges, i en aquest registre s’hi escriurà el dia, l’hora i la posició GPS del mateix, i paral·lelament s’indicarà si hi ha hagut alguna mena d’incidència a l’hora de realitzar l’aterratge. Aquest registre s’enviarà setmanalment a la Unió de Pagesos Anoia i a les empreses de vol. Per altra banda, les empreses també es comprometen a comunicar qualsevol incidència que afecti als camps que utilitzin en els seus aterratges. Si és necessari, es demanarà als ajuntaments que facilitin la identificació del camp afectat. Les empreses s’obliguen a minimitzar els possibles danys que un aterratge erroni pugui provocar en un camp de cultiu, sobretot prop de l’època de sega, i evitaran a tota costa l’accés al camp de cultiu amb vehicles de qualsevol mena. Si malgrat tot, es produeix un aterratge en un camp de cultiu i a causa del mateix es causa un dany , s’acorden una sèrie d’indemnitzacions, depenent del dany ocasionat. Aquest protocol ha estat signat per Unió de Pagesos Anoia i les empreses de vol en globus que normalment operen a la comarca, i acull els pagesos afiliats al sindicat. Això no eximeix de què s’estengui a la resta de pagesos de la zona sempre i quan hi estiguin d’acord. Les dues parts han acordat que aquest protocol serà vigent durant un any, després del qual ens tornarem a reunir empreses, propietaris i ajuntament d’Òdena per tal de valorar si s’han de fer modificacions en el protocol establert.