Un veí de Calaf presenta una al·legació i bloqueja 150.000 euros de subvencions

619

El passat 29 de maig el veí F.M.C va presentar una reclamació a l’aprovació dels expedients 14,15 i 16 de modificació del pressupost prorrogat de 2018 corresponent a tres crèdits extraordinaris per un import de 149.708,96 euros.

Aquesta al·legació afecta a tres modificacions de crèdit – aprovades al passat Ple del 23 d’abril amb els 5 vots a favor de JxCalaf, 3 abstencions de CiU i 3 vots en contra de GiC-VV –  de tres subvencions que s’havien presentat al Programa Complementari de Reforma i Millora dels equipaments locals de la Diputació de Barcelona i que permetien finançar tres projectes:

  • Línia de suport als edificis singulars amb interessos patrimonials per un valor de 49.708,86 euros destinats a acabar el projecte de les botigues antigues de la plaça Gran.
  • Línia de suport per equipaments culturals per un valor de 50.000 euros destinats a l’acondicionament de la sala de la Unió Calafina.
  • Línia de suport per equipaments esportius per un valor de 50.000 euros destinats a la reforma de la piscina municipal i millores de la sala tècnica.

En la reclamació, no s’hi al·lega cap motiu i tampoc s’especifica ni es fa cap proposta en concret.

Tot i això, aquesta s’haurà de portar al proper Ple del mes de juny i s’haurà de votar la seva acceptació. De moment, aquestes subvencions queden en suspens fins que es puguin aprovar definitivament.