Trenta nous residents es formaran en medicina a la Catalunya Central

172

Trenta nous professionals residents s’han incorporat recentment a la Unitat Docent
Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de l’ICS Catalunya Central. Es
tracta d’especialistes en medicina i infermeria de família, que completaran la seva
formació en diversos centres. De l’especialitat de medicina s’incorporen un total de 24
residents que tenen un període de formació de quatre anys. Pel que fa als
especialistes d’infermeria, el seu període de formació és de dos anys i s’hi incorporen
sis professionals.

La Unitat Docent ha anat creixent els darrers anys i ha passat d’incorporar 18
especialistes a l’inici de la seva acreditació a un total de 30, en l’actualitat, amb la
previsió d’ampliar places en les properes convocatòries.

La formació d’especialistes es fa conjuntament amb els dispositius col·laboradors de
la Unitat Docent: el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), Salut Pública, el
Programa d’atenció domiciliària – Equip de suport (PADES), l’Atenció Continuada
d’Urgències Territorial (ACUT) i els hospitals de referència del territori: Hospital
d’Igualada, Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i Hospital Universitari de Vic.

La formació d’aquests nous especialistes inclou tant aspectes pràctics en aquests
centres de referència i en els centres d’atenció primària acreditats per a la docència
que hi ha a Osona, el Bages i l’Anoia, com formació teòrica en eines i habilitats
necessàries per al desenvolupament de la seva tasca professional.

La Unitat Docent forma, en l’actualitat, un total de 92 especialistes en formació,
disposa de vuit equips d’atenció primària acreditats per a la docència i de 53 tutors i
tutores acreditats per a la formació d’especialistes.