Tous aprova els pressupostos per al 2017 amb gran despesa pel benestar dels veïns

56

En el darrer Ple de l’ajuntament de Sant Martí de Tous, l’equip de govern va presentar la proposta de pressupost municipal per l’any 2017, que va passar el primer tràmit en ser aprovada inicialment per 5 vots a favor (ERC), 1 abstenció (CiU), la resta de regidors no van assistir al ple. Els comptes municipals per a aquest any s’han equilibrat amb un total de d’ingressos i de despeses de 2.134.317,25 euros.

Els pressupostos reflexen les prioritats establertes per l’equip de govern, amb l’objectiu bàsic de consolidar i augmentar la despesa de servei dels veïns i el seu benestar així com la qualitat de vida del municipi. En conseqüència es veuen reforçades les partides d’atenció a la gent gran, polítiques de joventut, ensenyament, aula municipal de formació, entitats, cultura i benestar social, així les despeses destinades a aquestes polítiques suposen un import de 528€ per habitant .

Un altre prioritat destacable per aquest 2017 és executar el gruix de la inversió de millora urbanística de l’espai públic tot incidint en la conservació de l’espai privat, amb l’objectiu de finalitzar la Llei de Barris. El pressupost d’inversió augmenta significativament fins als 791.391,69€, cal fer esment que la incorporació de l’obra d’urbanització del carrer Carretera es realitzarà una vegada signat el conveni amb la Diputació de Barcelona a primers d’estiu i suposarà duplicar aquesta previsió inicial. Les principals inversions corresponen a l’adequació de carrers del nucli antic (c/Horts, c/Sentfores i c/Sota Castell) i la concessió d’ajuts per la rehabilitació d’habitatges, l’adequació de la plaça Fàtima, l’adequació de la pista de Bàsquet i Futbol Sala.

Cal destacar que el pressupostos preveuen la realització d’un projecte bianual (2017 – 2018) de pressupostos participatius amb una dotació de 60.000€, les actuacions es concretaran amb trobades veïnals al llarg d’aquest 2017 establint les prioritats de manera consensuada.