La Torre de Claramunt destina 30.000 euros als pressupostos participatius

27

L’Ajuntament de la Torre de Claramunt ha presentat la prova pilot de pressupostos participatius, que destinarà fins a 30.000 euros dels comptes municipals a projectes d’inversions proposats i votats de manera vinculant pels torredans. L’objectiu de la proposta és fomentar la participació, augmentar la transparència de la informació econòmica pública, donar a conèixer els costos i l’assignació de recursos públics, l’apoderament del ciutadà, el foment del debat col·lectiu i l’associacionisme, la conscienciació de poble i de l’existència d’objectius comuns, i el control i fiscalització de les decisions polítiques públiques.

Un equip de treball municipal creat per l’Ajuntament, que comptarà amb el suport de la Diputació de Barcelona, oferirà el suport i assessorament tècnic necessaris per a la valoració dels projectes. Serà una comissió de seguiment formada per veïns i veïnes del municipi qui s’encarregarà de vetllar perquè el procés tingui el màxim de garanties legals i de representativitat. Aquest grup validarà les diferents fases del procés participatiu, col·laborarà activament a la presentació i promoció del projecte, aprovarà les propostes de projectes que es traslladaran a votació, i farà un seguiment de l’execució dels projectes seleccionats per la ciutadania.

Així, les fases del procés de pressupostos participatius han començat amb la presentació del procés participatiu el 2 de desembre al Local social, seguirà amb la recollida de propostes, la validació tècnica de les mateixes i la seva votació. Al juny es donaran a conèixer els resultats de la votació i els projectes guanyadors i s’iniciaran les gestions per tal d’executar-los. Finalment, els projectes s’executaran durant els mesos de juliol a desembre de 2018.