La tecnologia 4G arriba a la Torre de Claramunt

23

Properament els serveis mòbils de nova generació LTE sobre la banda de freqüències de 800 MHz dels principals operadors mòbils que presten serveis al territori nacional, comercialment coneguts com 4G, es trobaran disponibles al municipi.

La tecnologia 4G, prestada sobre la banda de freqüències de 880 MHz, anteriorment utilitzada per la Televisió Digital Terrestre (TDT), permet oferir les millors prestacions sobre aquesta tecnologia, oferint la millor cobertura als interiors de les vivendes i  la major extensió de cobertura possible.

Aquestes xarxes 4G arriben per millorar, la velocitat de connexió a Internet, serveis de televisió, descàrrega de música, així com nous serveis que arribaran en un futur aconseguint més velocitat.

Per aquest motiu el Ministeri d’indústria, Energia i Turisme, ha establert un procediment d’actuació per solucionar aquest problemes, garantint que les molèsties als ciutadans sigui mínima i la seva solució gratuïta.

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, ha establert un procediment d’actuació per solucionar aquest tipus de problemes, garantint que les molèsties dels ciutadans siguin mínimes i la seva solució gratuïta.