Surten a licitació les obres de la nova Escola d’Enginyeria d’Igualada

1

eei
Dimarts, 30 d’abril, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) publicava l’anunci de licitació pública del Consorci de l’Escola Tècnica d’Igualada (CETI) referent a les obres del Projecte executiu del nou edifici de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada EEI. Per a la seva execució, es contempla un pressupost de 3 milions d’euros, IVA exclòs, en una obra finançada per l’Ajuntament d’Igualada i la Generalitat de Catalunya, que és qui té la titularitat de l’Escola, actualment adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Segons els terminis establerts, en aproximadament un mes i mig a partir d’avui, l’obra ha d’estar adjudicada a una empresa constructora, que tindrà onze mesos per enllestir-la. La voluntat és tenir el nou edifici acabat a començament de l’estiu de 2014, per a poder dur a terme el trasllat des de l’actual edifici de la Teneria al futur edifici del Pla de la Massa, començant d’aquesta manera el curs 2013/2014 a les noves instal·lacions.

El futur edifici ampliarà l’edifici AIICA, actualment de propietat municipal i seu de la Càtedra A3 en Innovació de la Pell, impulsada també amb la UPC. Aquest edifici ja inclou oficines, laboratoris, planta pilot i sala d’actes, de manera que l’ampliació que s’hi farà contemplarà les aules, la biblioteca i els despatxos del professorat.