Segueix endavant el projecte per reformar l’Ajuntament de Capellades

22

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Capellades, el projecte executiu de la Casa de la Vila, un edifici integrat per una part històrica catalogada com a Bé Cultural d’interès Local (BCIL) i la seva ampliació. El projecte, planificat en fases per facilitar la inversió municipal, té com a objectiu la reforma de l’edifici per solucionar els problemes estructurals que pateix, així com per millorar el seu funcionament d’ús públic.

L’avantprojecte de la intervenció, lliurat el juny de 2016, contemplava l’adequació global dels espais dels dos edificis. El projecte executiu que es lliura ara aborda la primera fase de la reforma, consistent en la resolució de les patologies existents, l’adequació estructural de l’edifici històric als nous espais i a les normatives actuals i l’adequació de la seva envolupant.

Amb aquesta actuació, que està pressupostada amb 480.000 euros, es consolida un edifici patrimonial del municipi, evitant la seva degradació progressiva i s’avança en el camí de la seva reobertura al públic.