Santa Maria de Miralles i Sant Martí de Tous ja tenen un inventari del seu patrimoni cultural

133

L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona ha lliurat el Mapa de Patrimoni Cultural de Santa Maria de Miralles i el Mapa de Patrimoni Cultural de Sant Martí de Tous, ambdós a la comarca de l’Anoia, als respectius ajuntaments.

Castell de Miralles.

En el Mapa de Patrimoni Cultural de Santa Maria de Miralles s’han inventariat 166 elements del patrimoni cultural i natural del terme, dels quals el 74% corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 5,4% és patrimoni moble (col·leccions, objectes i elements urbans), un 4,2% documental (fons documentals i d’imatges), un 3% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 13,2% patrimoni natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).

Castell de Tous.

D’altra banda, el Mapa de Patrimoni Cultural de Sant Martí de Tous inclou 353 elements del patrimoni cultural i natural del terme, dels quals el 74% corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 10% és patrimoni moble (col·leccions, objectes i elements urbans), un 5% documental (fons documentals i d’imatges), un 7% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 4% natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).

La Diputació de Barcelona, a través de l’OPC, realitza des de fa més de 18 anys els Mapes de Patrimoni Cultural Local dels municipis de la demarcació de Barcelona que ho sol·liciten. Actualment, hi ha 159 municipis on ja s’ha elaborat el mapa, i diversos més es troben en diferents processos de realització.