Projecte de millora del clavegueram de Santa Margarida de Montbui

44

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, el projecte de millora del clavegueram del carrer Parlament i del final del torrent Torres. El document ha de servir per definir les obres d’un bombament d’aigües residuals que permetrà anular una connexió incorrecta d’un col·lector al torrent Torres a l’altura del carrer Parlament.
D’acord amb el projecte, l’equip de bombes se situarà al passatge de la carretera de Valls i d’aquí s’impulsaran les aigües residuals fins al pou situat a la cruïlla del carrer Parlament amb el carrer Doctor Fleming. A partir d’aquí, les aigües circularan per gravetat fins al col·lector principal que arriba a l’estació depuradora.
Les obres a realitzar, que comporten una longitud total de 55 metres, tenen un pressupost de 69.550 euros i un termini d’execució de dos mesos.